การประชุม - สัมมนา ผสมผสาน กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ กระบวนการกลุ่ม และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

เพื่อเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาการเติบโตขององค์กร บริษัท ห้าง ร้านของคุณลูกค้า ในด้านบวก แบบองค์รวม ครอบคลุมการพัฒนาจิตใจ ศักยภาพของบุคลากร ภายในองค์กร เพื่อเป้าหมายในด้านต่างๆ อาทิ การตลาด และการขาย ฝ่ายการผลิต ตลอดจนเป้าหมายแห่งความสุขในการทำงาน ลดความขัดแย้งภายในองค์กร เพิ่มความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างเพื่อนร่วมงาน จนถึงระดับหัวหน้างาน ด้วยการจัดอบรม กระบวนการกลุ่ม และรูปแบบกิจกรรมเหล่านี้ Group Dynamic & Seminar

- การประชุม สัมมนา
- กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม สันทนาการ
- กิจกรรมแรลลี่ หลากหลายรูปแบบ อาทิ Walk Rally , Coach Rally , Boat Rally , Car Rally
- การสร้างทีมเวิร์ค - Team Building
- กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ - Sport Day
- กิจกรรมเพื่อสังคม - CSR ( Corporate Social Responsibility )

 

image1

ประชุม - สัมมนา

image1

Walk Rally

image1

Team Building

image1

CSR - กิจกรรมเพื่อสังคม

image1

Sport Day

image1

โครงการมิตรภาพ ดอกไม้ กับ ดวงดาว

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image