“ การเดินทางของ ความรัก  ความหวัง และความฝัน ”
การเดินทางแห่งฝัน ด้วยความหวัง บนความงดงามของความรัก และมิตรภาพที่พร้อมจะแบ่งปัน


ความเป็นมาของเรา  ..  

ปี พ.ศ. 2542   
เมล็ดพันธุ์ทางอุดมคติที่งดงาม  ได้เริ่มบ่มเพาะตนเอง  ภายใต้การจดทะเบียนพาณิชย์ รูปแบบบริษัทจำกัด           โดยเรามีชื่อเต็มองค์กรว่า  “ บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ”  “ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ ”  หรือ  “ ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ฯ ”  จึงเป็นชื่อที่ง่าย  และสั้นต่อการจดจำ 

ปี พ.ศ. 2546  
ตลอด 4 ปี ที่ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ  เติบโตงอกงามขึ้น  โดยใช้เวลาไปกับการบ่มเพาะ ฝึกอบรมบุคลากร  สร้างทีมงาน      มืออาชีพอย่างเข้มข้น  ทีมงานผู้ซึ่งผ่านการคัดเลือกในการสร้างทัศนคติด้านบวก  ผู้ซึ่งมีความต้องการสร้างองค์กรที่พร้อมให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล และสร้างรูปแบบ แนวคิดการท่องเที่ยว เพื่อสิ่งแวดล้อม  เกื้อกูลสังคม และชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว ทีมงานที่จะทำให้ลูกค้าสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา พร้อมด้วย ... รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ... และเปี่ยมไปด้วยความสุขจากการได้ร่วมแบ่งปันระหว่างการเดินทาง ...

ปี พ.ศ. 2564
เป็นเวลากว่า 22 ปี ที่เราเดินเคียงข้างไปพร้อมกับลูกค้าของเรา  การดูแลทุกคนในทริปท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น เท่าเทียมเสมอกัน เป็นพันธกิจที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด และเรายังคงมุ่งมั่น สร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น ในทุกๆ โปรแกรมการเดินทางของลูกค้า  ดูแล ใส่ใจในทุกรายละเอียด รับผิดชอบต่อคำพูด และพันธสัญญาต่อกัน  เพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้เราตลอดระยะเวลา 22 ปี นี้เช่นกัน

พันธกิจ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวด้วยอุดมคติที่งดงาม  สร้างความสุข ความคุ้มค่าให้กับลูกค้า และสมาชิกผู้ใช้บริการ ทุกท่านอย่างเท่าเทียม  เราจะสร้างความสุขในชุมชนพื้นที่ท่องเที่ยวที่เราได้ไปเยี่ยมเยือน  เราจะร่วมรณรงค์สร้างทัศนคติ ที่ถูกต้องในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เพื่อรักษาธรรมชาติทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  ในท้ายที่สุด คือ การท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี ร่วมกันดูแลรักษาอย่างจริงจัง และจริงใจ


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่งดงาม  กับ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ
ร่วมสนับสนุนสินค้า และบริการของเรานะครับ  เราจะได้มีโอกาสพบปะกัน และเดินทางไปด้วยกัน
... เราจะมีความสุขกับการท่องเที่ยว ในรูปแบบ ... 
... การเดินทางของ ความรัก  ความหวัง และความฝันไปพร้อมๆ กัน ...

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ของ บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด จากกรมการท่องเที่ยว ( Department of Tourism ) ตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1     :    เข้า Link : http://122.155.9.61:8087/mobiletourguide/info/license/tour 
หรือ http://www.tourism.go.th 
ขั้นตอนที่ 2     :    กรอก เลขที่ใบอนุญาต 11/10823  หรือ  บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด   เพื่อตรวจสอบการจดทะเบียน และสถานะ การ
ประกอบธุรกิจ นำเที่ยวอย่างถูกกฎหมาย  

 

ทั้งนี้ เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับ Silver

 

 

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2564
-    บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด  ( เรียกว่า  “ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ ” หรือ “ เรา ” ) ขอต้อนรับลูกค้า และสมาชิกทุกท่าน  ( เรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “ท่าน” หรือ “ท่านสมาชิก” ) และขอต้อนรับ ห้าง ร้าน บริษัท และองค์กรต่างๆ  อาทิ  โรงแรม รีสอร์ท สายการบิน  ซัพพลายเออร์ หรือ ผู้ให้บริการ  ตลอดจน ตัวแทนจำหน่าย สินค้า และบริการ  ( รวมเรียกว่า “ คู่ค้าของเรา ” ) เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ( “ เว็บไซต์ ” ) การอ้างอิงคำว่าเว็บไซต์ ให้หมายรวมถึงเว็บไซต์ต่อเนื่องเพิ่มเติมของเว็บไซต์ด้วย ( www.panfantour.com , www.panfantour.co.th , www.traveltourthai.com )  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  ให้นำข้อกำหนดการใช้งาน  ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ มาใช้บังคับกับบริการของเราที่จัดให้แก่ท่านไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการสำรองที่พักออนไลน์  ออฟไลน์  การขอบริการฝ่ายบริการลูกค้า  หรือบริการอื่นใดก็ตาม โดยการเข้าค้นหา และใช้งานเว็บไซต์  ท่านทราบดีและตกลงว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานแล้ว นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของเรา ซึ่งท่านจะพบเห็นได้ในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นโยบายการสั่งซื้อสินค้า และบริการ   นโยบายการยกเลิก เปลี่ยนแปลง การซื้อสินค้า และบริการ  นโยบายความเป็นส่วนตัว  นโยบายด้านความปลอดภัย  นโยบายการช่วยเหลือ และรับเรื่องร้องเรียน  ช่องทางการติดต่อ  เงื่อนไขการใช้งานเป็นต้น  ( ซึ่งรวมกันเรียกว่า “ นโยบาย ” )

ทั้งนี้ ท่านได้ทราบดีและตกลงว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดของนโยบายด้านต่างๆ ของเว็บไซต์ของเราแล้ว จึงเลือกซื้อบริการต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายต่างๆ ของเรา หากท่านไม่เห็นชอบด้วยกับข้อกำหนดการใช้งาน  ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์โดยทันที ข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายด้านต่างๆ อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว  ก่อให้เกิดสัญญาขึ้นอย่างสมบูรณ์ และจะเป็นการลบล้างบรรดาข้อตกลงหรือความเข้าใจ (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ระหว่างท่านกับเราเกี่ยวกับเรื่องตามหัวข้อนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งให้เป็นประการอื่น

 

1. ขอบเขตการให้บริการของเรา - ข้อมูลในเว็บไซต์ - การให้ดาวโรงแรมต่างๆ
ในเว็บไซต์  ปั้นฝัน ทัวร์ฯ  ได้จัด แพลตฟอร์ม ออนไลน์ ( online platform ) ให้ท่านสามารถเข้าชมประเภทของโรงแรมและที่พักชั่วคราวได้  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโรงแรม หอพัก เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  ห้องเช่า ฯลฯ ( รวมกันเรียกว่า   “ โรงแรม ” ) และทำการสำรองที่พักกับโรงแรมดังกล่าว และมี 2 ช่องทางการสื่อสาร คือ เว็บไซต์ ( รวมระบบอีเมลล์ หรือจดหมายอิเลคโทรนิคส์ ) และโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการสำรองโรงแรม  ทั้งนี้ท่านให้คำเสนอโดยเบื้องต้นในการสำรองที่พักตามรายการราคาสำหรับการสำรองที่พักดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข   ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์  ซึ่งจะกลายเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันต่อเมื่อ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ ยอมรับคำเสนอดังกล่าว ซึ่งหมายความตามลำดับว่า เมื่อการสำรองที่พักได้รับการยืนยันจากโรงแรมเรียบร้อยแล้ว เราจะแจ้งการยอมรับของโรงแรมของท่านผ่าน    การยืนยันทางอีเมล และหรือทางโทรศัพท์  พร้อม หนังสือแสดงการยืนยันการจอง ( Voucher )    สำหรับโรงแรมที่รับชำระเงินล่วงหน้าไปแล้ว เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองที่พักตามที่ระบุไว้ใน นโยบายการยกเลิก การซื้อสินค้า และบริการ  

ในการให้บริการของเรา สำหรับข้อมูลที่เราเปิดเผยเกี่ยวกับโรงแรม ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของที่พัก ภาพถ่าย เงื่อนไขการสำรองที่พัก นโยบายของโรงแรม รวมทั้งข้อมูลอื่นที่จัดแสดงไว้ในเว็บไซต์ทั้งหมดนั้นอ้างอิงตามข้อมูลที่เราได้รับจาก ซัพพลายเออร์ หรือ ผู้ให้บริการของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำต้องจำกัดเฉพาะโรงแรม ตัวแทนของโรงแรม ตัวแทนจำหน่าย ) ทั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้ใช้ความเชี่ยวชาญเชิงพาณิชย์และความเอาใจใส่ในการให้บริการของเราตามสมควรแล้วก็ตาม เราไม่อาจทำการตรวจสอบและไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหลายที่ได้รับมาเป็นความจริง สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นปัจจุบันหรือไม่ อีกทั้งเราไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดของข้อมูล ( รวมทั้งสิ่งที่แสดงให้ปรากฏและการพิมพ์ที่ผิดพลาด ) การหยุดชะงัก ( ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากความชำรุดเสียหาย การซ่อมแซม การอัพเกรด หรือการบำรุงรักษาเว็บไซต์ หรือเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอื่นใดก็ตาม ไม่ว่าเป็นการชั่วคราว และ/หรือบางส่วน ) ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นความจริง หรือการไม่ให้ข้อมูล ทั้งนี้โรงแรมแต่ละแห่งยังคงเป็นผู้รับผิดชอบตลอดเวลาถึงความแท้จริง ความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่จัดแสดงไว้ในเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการตลาดหรือสถานการณ์อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่จัดแสดงอยู่ในเว็บไซต์ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย ในกรณีที่มีปัญหา ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะใช้ความพยายามเชิงพาณิชย์ตามสมควรที่จะให้ความช่วยเหลือท่านและจะเป็นศูนย์ในการติดต่อกับโรงแรมให้แก่ท่าน 

เว็บไซต์นี้ไม่ก่อและไม่ควรถือเอาว่าเป็นการแนะนำหรือรับรอง ( คุณภาพ ระดับการบริการหรือค่าความนิยมของ ) โรงแรมแห่งใดในเว็บไซต์ ในการนี้ เราขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งซึ่งการรับรอง การรับประกัน หรือภาระหน้าที่ไม่ว่าประการใดก็ตาม เกี่ยวกับคุณภาพ สถานะหรือความเหมาะสมของโรงแรมต่างๆที่จัดแสดงไว้ในเว็บไซต์ โรงแรมอาจถูกจัดอันดับในเว็บไซต์ตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน  หรือตามเกณฑ์ขององค์กรต่างๆ  หรือตามเกณฑ์จัดลำดับดาว (ดูด้านล่าง) ตั้งแต่ 1-5 ดาว ของโรงแรมนั้นๆ ที่ระบุข้อมูลมาให้กับเรา ทั้งนี้อาจมีการเปรียบเทียบระดับดาวแตกต่างกันในระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับประเทศ ดังนั้น ลูกค้าจะต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้บริการโรงแรม หรือสินค้าต่างๆ ด้วยข้อมูลรอบด้านอย่างรอบคอบด้วยตนเอง  โดยอาศัยข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อเป็นองค์ประกอบเพียงส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเท่านั้น

เราขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของเราที่จะไม่รับลูกค้าหรือการสำรองที่พัก ( หรือในบางกรณี อาจทำการยกเลิกการสำรองที่พักที่ยืนยันแล้ว ) และ ไม่ว่าด้วยเหตุ ( ทางกฎหมาย ) ประการใดก็ตาม เราไม่จำต้องอธิบายถึงเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าว เหตุผลปกติทั่วไปในการปฏิเสธลูกค้าหรือการสำรองที่พัก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ตามที่โรงแรมร้องขอ การผิดข้อกำหนดการใช้งาน เหตุสุดวิสัย การถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ข้อจำกัดทางกฎหมาย ( การสงสัยซึ่ง ) การฉ้อกล หรือ   การลักทรัพย์  การสงสัยว่ามีการกระทำผิดทางอาญา  การสำรองที่พักอันน่าสงสัย  ลูกค้าให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือที่ผิดพลาด ปัญหาบัตรเครดิต การมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  ข่มขู่  หยาบคาย  พฤติกรรมรุนแรง การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล การเกิดอุปสรรค  การมีปัญหาด้านการสื่อสาร  ความผิดพลาดที่เห็นได้ชัด (ดูข้างล่าง)  ประวัติ การมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศ ( สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป องค์การสหประชาชาติ อื่นๆ ) เป็นต้น ในกรณีที่ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ ปฏิเสธหรือยกเลิกการสำรองที่พัก และได้มีการชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินสำรองที่พักคืนเต็มจำนวน นอกจากนี้ เรายังขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของเราที่จะสกัดกั้น ( “ ลงบัญชีรายชื่อผู้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ ” ) ผู้ใช้จากเว็บไซต์อย่างถาวรหรือชั่วคราว ผู้ใช้ที่ถูกห้ามใช้งานจะต้องไม่พยายามที่จะใช้เว็บไซต์ภายใต้ชื่ออื่นหรือผ่านทางผู้ใช้งานอื่น กรุณาดูกลไกป้องกันการฉ้อฉลของเราข้างล่างนี้

ในกรณีที่พบไม่บ่อย  เราอาจต้องยกเลิกหรือปฏิเสธการสำรองที่พักเนื่องจาก  “ ความผิดพลาดที่เห็นได้อย่างชัดเจน ”  ซึ่งไม่ปรากฏที่มาของความผิดพลาดดังกล่าว  เพื่อความชัดเจน ความผิดพลาดที่เห็นได้ชัดเป็น ความผิดพลาดในเว็บไซต์ ( เช่น ข้อกำหนดด้านราคา ) ซึ่งบุคคลที่มีเหตุผลโดยทั่วไปหรือวิญญูชน จะเห็นว่าเป็นการไม่ปกติ ในกรณีดังกล่าว ราคาที่เรียกเก็บจะชำระคืนให้โดยปราศจากค่าธรรมเนียม การยกเลิกหรือการปฏิเสธการสำรองที่พักด้วยเหตุผลนี้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของปั้นฝัน ทัวร์ฯแต่เพียงฝ่ายเดียว

ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเราอาจปฏิเสธการสำรองที่พักแบบกลุ่มอันน่าสงสัย เนื่องจากโรงแรมแต่ละแห่งต่างมีขั้นตอนการสำรองที่พักแบบกลุ่มเป็นพิเศษ ( กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ) พฤติการณ์ต่างๆ อาทิ การปรับปรุงซ่อมแซมที่ต่อเนื่อง ความผิดพลาดในการสำรองที่พัก  ตลอดจนความต้องการเป็นพิเศษของลูกค้าอาจกระทบต่อคุณภาพของการเข้าพักของท่าน  กรุณาแน่ใจก่อนว่าโรงแรมได้รับทราบความต้องการพิเศษของท่านแล้ว ขณะที่ท่านลงทะเบียนเข้าที่พัก

คำบรรยายเกี่ยวกับการจัดอันดับโดยการให้ดาว
การจัดอันดับโดยการให้ดาวนั้นกระทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลแก่ท่านเท่านั้น การจัดอันดับโดยการให้ดาวจะมาจากข้อมูลที่เราได้รับจากซัพพลายเออร์ของเรารวมทั้งจากโรงแรม รวมทั้งอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวต่างๆภายในประเทศไทย เราไม่อาจตรวจสอบการจัดอันดับการให้ดาวด้วยตนเองได้ การจัดอันดับโดยการให้ดาวเป็นเพียงการชี้ระดับของความสะดวกสบายที่ท่านอาจพึงคาดหวังได้จากโรงแรมแต่ละแห่งเท่านั้น การมีดาวมากกว่าโดยทั่วไปเป็นการบ่งชี้ว่าระดับของความสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกจะสูงกว่า แต่ไม่ใช่เป็นการบ่งชี้ถึงสภาพโดยรวม หรืออายุการ     ใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของโรงแรม ไม่ใช่เป็นการบ่งชี้สภาพทรุดโทรมของโรงแรมนั้นๆได้  สำหรับข้อมูลในรายละเอียด  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในเว็บไซต์  โปรดพึงระวังว่าการจัดอันดับโดยการให้ดาวนั้นอาจแตกต่างกันอยู่บนพื้นฐานของสถานที่ จำนวนของที่พักอื่น สภาวะของตลาดที่พักท้องถิ่น  วิธีปฏิบัติหรือสภาวการณ์อื่นๆ ดังนั้น  จึงเป็นไปได้ว่าการจัดอันดับโดยการให้ดาวในประเทศหนึ่งประเทศใดหรือเมืองหนึ่งเมืองใดไม่สามารถเทียบเคียงได้กับจำนวนการจัดอันดับโดยการให้ดาวของอีกประเทศหนึ่ง หรืออีกเมืองหนึ่งอันเนื่องจากสภาวการณ์ดังกล่าว  การจัดอันดับโดยการให้ดาวไม่จำต้องสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือการบริการที่จัดให้ของโรงแรมนั้นๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก และประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกอาจไม่ได้จัดมีไว้ในทุกห้องหรือทุกแห่งที่มีอันดับเดียวกัน หากท่านต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างใดที่จำเป็นสำหรับท่านเป็นพิเศษ ขอความกรุณาท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา และสอบถามว่าสถานที่ดังกล่าวสามารถจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านได้หรือไม่ประการใด

 

2. การใช้งานเว็บไซต์
ปั้นฝัน ทัวร์ฯ อนุญาตให้แก่ท่านในการใช้สิทธิที่มีขอบเขต ที่เป็นการจำกัด ที่เป็นส่วนบุคคล ที่ไม่อาจโอนได้ ที่ไม่อาจให้อนุญาตช่วงได้ ที่อาจเพิกถอนได้ในการเข้า และใช้เว็บไซต์เท่าที่ได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง ใน ข้อกำหนดการใช้งาน     เว้นแต่สิทธิอันจำกัดที่อนุญาตไว้นี้ เราไม่ให้สิทธิอื่นใดหรือการอนุญาตใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์แก่ท่าน เราขอสงวนสิทธิหรือการอนุญาตใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ เช่นเดียวกับ ซอฟท์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ หรือ ซัพพลายเออร์ ของ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ และ  ผู้ให้บริการ  ซึ่งรวมถึงโรงแรม  ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์เพื่อการสอบถามหรือการสำรองที่พักโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และท่านรับรองว่าจะไม่ทำการสำรองที่พักที่เป็นการสุ่มเสี่ยงจองแบบไม่ตั้งใจ ปลอมหรือหลอกลวง หรือ เป็นการสำรองที่พักเพื่อคาดหมายอุปสงค์ นอกจากนี้ ท่านยังรับรองว่าจะจัดหาอีเมลที่ถูกต้อง รายละเอียดที่ติดต่อทางไปรษณีย์ และ/หรือ รายละเอียดติดต่ออื่นๆ แก่ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ และทราบดีว่า ปั้นฝัน ทัวร์ฯ อาจใช้รายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำการติดต่อกับท่านในกรณีที่อาจพิสูจน์ความจำเป็น หรือกรุณาปรึกษา ทีมงานปั้นฝัน ทัวร์ฯ และท่านสามารถศึกษา   เพื่อคลายความกังวลในการให้ข้อมูลกับเราจาก นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

ดังนั้น เพื่อเป็นเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นการเฉพาะตัว (โดยตรงหรือโดยอ้อม) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดการใช้งาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา เผยแพร่ ถ่ายทอด แสดง ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ให้สิทธิ สร้างสรรค์งานที่สืบเนื่องมาจาก โอน หรือจำหน่ายหรือจำหน่ายใหม่ซึ่งข้อมูล ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้จากเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านยังตกลงที่จะไม่ดำเนินการต่อไปนี้

-    ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
-    ทำการสำรองที่พักที่เป็นการสุ่มเสี่ยงแบบไม่ตั้งใจ ที่เป็นเท็จ หรือที่เป็นการหลอกลวง
-    เข้า ติดตาม หรือทำสำเนาเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์โดยใช้โรบอต (Robot) สไปเดอร์ (spider), สแครปเปอร์ (scraper) หรือวิธีการอัตโนมัติหรือดำเนินการด้วยฝีมือตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเราก่อนล่วงหน้า
-    ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอต เอ็กซ์ครูชั่น เฮดเดอร์ (robot exclusion header) อื่นใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงมาตรการใดๆ ที่นำมาใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าเว็บไซต์นี้
-    กระทำการใดๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนดภายใต้ดุลพินิจของเรา ถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่โดยไม่มีเหตุผลหรือที่ไม่ได้สัดส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานของเรา
-    ทำการเชื่อมโยงแนวลึก (Deep-link) ไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเส้นทางซื้อ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเราก่อนล่วงหน้า
-    จำหน่ายซ้ำ ใช้งาน ตรวจสอบ เช่น สไปเดอร์ (spider), สเครป (scrape) จัดแสดง บรรจุลง หรือทำซ้ำซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูล ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการซึ่งอยู่ในเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อกระทำการหรือเพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นการแข่งขัน
-    “คัดตัด” (“Frame”) “ทำสำเนา” (“Mirror”) หรือสิ่งอื่นใดที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า
-    นำประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ (เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ใดๆ หรือทั้งหมด) เข้ามาในเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ หรือนำประกาศใดๆ ที่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย
-    ทำการไม่เหมาะสม อันจะส่งผลเสียต่อสถาบันหลักของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อความ หรือทำการเชื่อมโยงไปถึงการเผยแพร่ใดๆ อันส่งผลเสียต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
-    ทำการเผยแพร่หรือทำการเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่อาจเห็นได้ว่าเป็นการอันตราย อนาจาร ลามก ไม่เหมาะสม ชั่วช้าเลวทราม รุนแรง หมิ่นประมาท ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหยียดสีผิว แบ่งแยกเชื้อชาติ ดูหมิ่น ข่มขู่ หลอกลวง รบกวน เกลียดชัง หรือที่อาจถูกต่อต้านได้ประการอื่น
-    ทำการเผยแพร่หรือทำการเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลหมิ่นประมาท กล่าวร้าย แจ้งเท็จ หรือดูหมิ่น
-    ทำการเผยแพร่สิ่งใดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดขององค์กรหรือ
บุคคลใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายคุ้มครองความลับทางการค้า สิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือสาธารณะ
-    ทำการเผยแพร่สิ่งที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ภายใต้กฎหมายหรือความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือในการเป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์
-    เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดหรือกล่าวเท็จหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดการผิดหลงในความเกี่ยวข้อง
ของท่านกับบุคคลหรือองค์กรใดหรือแสดงตนอันเป็นเท็จ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระทำดังกล่าวเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด เพื่อหลอกลวง หรือเพื่อฉ้อโกงบุคคลอื่น
-    แสร้งทำเป็นบุคคลอื่น รวมทั้ง โดยการใช้หัวเรื่องที่ปลอมแปลงขึ้นเพื่อปิดบังต้นกำเนิดของสิ่งที่ท่านนำมาเผยแพร่
-    ใช้เว็บไซต์โดยประการที่อาจเป็นการทำลาย ปิดกั้น ทำให้เป็นภาระเกินควร หรือทำให้เสียหายหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อื่นโดยประการอื่น หรือทำให้เสียหาย ขัดขวาง หรือจำกัดการทำงานของซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ
-    พยายามที่จะเข้าเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลอื่น โดยการเจาะระบบข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนตัว หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต
-    รับหรือพยายามรับข้อมูลและเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่มีเจตนาให้มีในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลด้วยประการอื่นเกี่ยวกับบุคคลอื่นเช่นที่อยู่ทางอีเมล
-    มีส่วนร่วมในการหลอกลวงที่ตั้งใจปรับเปลี่ยน organic search engine result page (SERP) หรือนำเทคนิค search engine optimization (“SEO”) วิธี SEO ที่เห็นว่าเป็นการขัดต่อแนวทางปฏิบัติของเครื่องมือค้นหาโดยทั่วไป วิธี SEO ที่เห็นว่าผิดศีลธรรม หรือการทำ “black hat” (aka “spamdexing”) ซึ่ง รวมถึง แม้จะไม่จำกัดเฉพาะ cloaking, meta data และ title tags, content scraping, link schemes, Google bombs, keyword stuffing, hidden text and links, doorway and cloaked pages, link farming or schemes, blog comment spam etc. หรือ
-    ในการสำรองที่พักในเว็บไซต์ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านไม่ได้ถูกโปรแกรมการคว่ำบาตรของต่างประเทศ หรือมีสถานะเป็นผู้ต้องหาหลบหนีการดำเนินการทางกฎหมายในคดีความต่างๆ
-    กระทำการใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ บริษัทปั้นฝัน ทัวร์ฯ และพนักงานของเรา ชื่อเสียงของ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ หรือกระทำการอื่นใดที่มีผลกระทบในทางลบประการอื่น

เว้นแต่จะได้ถูกห้ามไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจทำการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์ไปยังหน้าเพจอื่นนอกเหนือจากโฮมเพจของเว็บไซต์ หรือคัดตัด (Frame) เว็บไซต์ หรือเว็บเพจ หรือสิ่งอื่นใดที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ หรือผู้อื่นอาจทำการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlink) ไม่ว่าลักษณะใดของเว็บไซต์ในอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก ปั้นฝัน ทัวร์ฯ

 

3. ราคาถูก พิเศษ !! สำหรับสมาชิกเว็บไซต์   
เราพยายามอย่างยิ่ง ที่จะนำเสนอราคาที่ทำให้ท่านต้องจ่ายในราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อการท่องเที่ยว และการจองที่พัก จองโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของเรา  เพื่อให้การจ่ายนั้นคุ้มค่าและมีความเป็นธรรม บนหลักธรรมาภิบาลที่เรายึดถือตลอดมา 

ดังนั้น ท่านสามารถใช้บริการของเราได้อย่างมีความสุข และเพื่อเป็นการยืนยันว่า ราคาที่ท่านต้องจ่ายนั้นเป็นราคาพิเศษสำหรับท่าน ขอความกรุณาท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเรา เพื่อการรับสิทธิพิเศษต่างๆของสมาชิกเว็บไซต์ภายใต้การดูแลของ บริษัทปั้นฝันทัวร์ฯ อาทิ www.panfantour.com , www.panfantour.co.th  , www.traveltourthai.com  โดยสิทธิพิเศษในด้านราคาพิเศษนั้น ท่านสามารถรับสิทธินั้นได้โดย ติดต่อผ่าน Call Center ของเรา เมื่อท่านเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ซึ่งหมายถึงท่านได้เข้าร่วมเป็น สมาชิกปั้นฝัน ทัวร์ฯ  

 

4. การเรียกเก็บเงินเพิ่มของโรงแรม 
โปรดทราบว่า ราคาทั้งหมดในเว็บไซต์มีไว้สำหรับการสำรองที่ห้องพักโรงแรมของท่านเท่านั้น และเป็นไปตามวันที่เข้าพักและจำนวนบุคคลที่ได้ระบุไว้  เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่น ราคาสำรองห้องพักโรงแรมแสดงไว้สำหรับต่อห้องต่อคืน เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยปกติ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ จะแจ้งราคาสินค้าเพื่อให้ท่านได้เห็นราคาสุทธิทั้งหมดก่อนยืนยันการสำรองของท่านบนหน้าเพจการสำรองที่พักสุดท้าย  ขอความกรุณาท่านตรวจสอบราคาเพื่อการยืนยันอีกครั้ง จากทีมงานปั้นฝัน ทัวร์ฯ โดยโทรสอบถาม Call Center ของเรา 

ขั้นตอนการสำรองที่พักบนแบบฟอร์มการสำรองที่พัก ท่านสามารถยุติการสำรองที่พักได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด  ( กรุณาดู นโยบายการยกเลิก การซื้อสินค้า และบริการ ) 

สิ่งใดที่รวมไว้ในราคาห้องพักจะถูกแสดงไว้ในเว็บไซต์ ( ภายใต้ข้อมูลของโรงแรมหรือก่อนการยืนยันการสำรองที่พักครั้งสุดท้าย ) และ/หรือ การยืนยันการสำรองที่พักทางอีเมล / หนังสือแสดงการยืนยันการจอง โดยปกติราคาห้องพักจะรวมอาหารเช้า เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นประการอื่น เช่น ไม่รวมอาหารเช้า ไม่รวมรถรับส่ง เป็นต้น  ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมโรงแรมรีสอร์ท และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมาย ตลอดจนภาษีท้องถิ่นหรือภาษีโรงแรม (local or occupancy tax) บางประเภท (เมื่อต้องชำระ) ที่จะต้องเรียกเก็บโดยตรงจากผู้เข้าพักจะไม่รวมอยู่ในราคาที่พัก เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่น ขอความกรุณาท่านตรวจสอบรายละเอียดและนโยบายของโรงแรมในเว็บไซต์ การประกันภัยไม่ว่าประเภทใดก็ตามจะไม่รวมอยู่ในราคาที่พัก การสำรองห้องพักโรงแรมแบบมาตรฐานจะเป็นการสำรองห้องพักแบบการพักในห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ โดยปกติจะคิดค่าบริการเพิ่มหากต้องการเตียงเสริม โรงแรมอาจปฏิเสธในการรับผู้พักที่เพิ่มขึ้นหากไม่ได้รับแจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้า ขอแจ้งให้ทราบว่าบางโรงแรมอาจคิดราคาเพิ่มเติมจากท่าน สำหรับค่าธรรมเนียมสถานที่พักตากอากาศ รีสอร์ท (resort fee) (หรือที่มีลักษณะคล้ายคลึง) ในการให้บริการบางประเภท โดยปกติจะไม่รวมอยู่ในราคา แต่อาจถูกระบุไว้ในรายละเอียดของโรงแรมในเว็บไซต์ โรงแรมอาจคิดราคาจากท่านโดยตรงสำหรับค่าพลังงาน ค่าธรรมเนียมการขนสัมภาระ ค่าบริการส่งหนังสือพิมพ์ ค่าบริการตู้นิรภัยภายในห้อง ค่าบริการท่องเที่ยว หรือค่าดูแลทำความสะอาดห้องพัก วิธีปฏิบัติในการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของโรงแรมอยู่นอกเหนือความควบคุมของอโกด้า และเป็นไปตามตลาดแต่ละแห่ง รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่จำเป็นที่จะกล่าวถึง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และการบริโภคส่วนบุคคลจะไม่รวมอยู่ในราคาที่พักเช่นเดียวกัน อาทิ ค่าจอดรถ มินิบาร์ โทรศัพท์ รูมเซอร์วิส อาหารและเครื่องดื่ม กาลาดินเนอร์ส ค่าเช่าภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ในระหว่างช่วงฤดูแห่งการท่องเที่ยว (high season) โรงแรมส่วนมากจะเพิ่มกาลาดินเนอร์เป็นการบังคับไว้ด้วย ( เช่น สำหรับเทศกาลปีใหม่ คริสต์มาส ตรุษจีน อื่นๆ ) ซึ่งจะไม่รวมไว้ในราคาที่พัก แต่จะแสดงไว้ในแบบฟอร์มการสำรองที่พัก กรุณาตรวจสอบมายังเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเราได้

โรงแรมบางแห่ง จะคิดค่าพาหนะหรือค่าขนส่งภาคบังคับเพิ่มเติมจากราคาห้องพักเมื่อโรงแรมร้องขอ ซึ่งกรณีเช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติของจุดหมายปลายทางที่มีการบริการพาหนะขนส่ง ซึ่งจะระบุราคาขนส่งให้ทราบล่วงหน้าจากโรงแรม หรือผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร เมื่อท่านประสงค์ที่จะใช้บริการขนส่งของโรงแรมเพื่อมายังโรงแรม ผ่านการบริการของทาง     ปั้นฝัน ทัวร์ฯ  เราขอเรียนว่า ปั้นฝัน ทัวร์ฯ ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการให้บริการขนส่งใดๆ ตามปกติ โรงแรมจะเป็นผู้ดำเนินการและให้บริการหรือมีผู้ให้บริการในนามของโรงแรมซึ่งการให้บริการดังกล่าว โรงแรม หรือผู้ให้บริการในนามโรงแรมดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการขนส่งดังกล่าวไม่ใช่ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ เราไม่จำต้องรับผิดแต่ประการใดในคุณภาพ ความปลอดภัย ความถี่หรือระดับบริการของการให้บริการขนส่งดังกล่าว หากแต่เราจะประสานงานและให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาต่อท่าน 

เพื่อให้ท่านได้รับความพอใจในบริการต่างๆ นั้นในระดับสูงสุด โดยเป็นไปตามข้อตกลงการจองพาหนะเพื่อการโดยสาร การขนส่งในโรงแรมแต่ละแห่ง ในบางพื้นที่ โรงแรมอาจขอเรียกเก็บภาษีท่องเที่ยวท้องถิ่น (bed tax) หรือภาษีเมือง (city tax) โดยตรงจากผู้เข้าพัก ในบางคราว รัฐบาลอาจเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมและอาจขอให้โรงแรมเป็นผู้เรียกเก็บภาษีนี้โดยตรง ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ (หากมี) เหล่านี้ให้แก่โรงแรมโดยตรงเมื่อแจ้งออกจากที่พัก (check out) ขอให้ท่านตรวจสอบกับโรงแรมหรือฝ่ายบริการลูกค้าว่าค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดบ้างที่รวมหรือไม่รวมอยู่ในราคาห้องพัก

 

5. การเรียกเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
เพื่อให้ความสะดวกในการดำเนินการกับโรงแรมของท่าน การเรียกเก็บเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือการเรียกเก็บเงินผ่านไปยังบัตรเครดิตของท่าน อาจรวมถึงการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมด้วย  ( “ ภาษีและค่าธรรมเนียม ” ) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเรียกเก็บเงินนี้รวมถึงจำนวนประมาณการเพื่อครอบคลุมจำนวนที่เราชำระให้แก่โรงแรมที่เกี่ยวกับการสำรองที่พักของท่านสำหรับภาษีที่ต้องชำระให้แก่โรงแรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภาษีขายและใช้ ภาษี โรงแรม (occupancy tax) ภาษีห้องพัก (room tax) ภาษีสรรพสามิต (excise tax) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (value added tax) และ/หรือภาษีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในบางสถานที่ จำนวนภาษีอาจรวมค่าธรรมเนียมการให้บริการของรัฐบาลที่เรียกเก็บ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ไม่ได้ชำระโดยตรงให้แก่หน่วยงานทางภาษีแต่ให้โรงแรมเป็นผู้เรียกเก็บตามกฎหมาย จำนวนที่ชำระให้แก่โรงแรมที่เกี่ยวกับการสำรองที่พักสำหรับภาษีอาจมีความแตกต่างไปจากจำนวนที่เราประมาณการและจำนวนสุทธิที่เราเรียกเก็บจากท่าน จำนวนเงินที่เรียกเก็บเป็นค่าภาษีและค่าธรรมเนียม หากมี เป็นค่าธรรมเนียมที่เราคงไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ ค่าทดแทนการให้บริการของเราและจะครอบคลุมราคาการสำรองที่พักของท่าน รวมถึง ยกตัวอย่างเช่น ค่าบริการของลูกค้า เป็นต้น  หากจำนวนเงินคงเหลือติดลบ เราจะเป็นผู้รับภาระในส่วนต่างดังกล่าว เงินที่เรียกเก็บเป็นค่าภาษีและค่าธรรมเนียมมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ จำนวนเงินที่เราชำระให้แก่โรงแรมและสถานที่ของโรงแรมที่ท่านจะไปพัก และอาจรวมถึงกำไรที่เรายึดถือไว้ เว้นแต่ที่ได้อธิบายไว้ข้างล่างนี้ เราไม่ได้เป็นผู้ขายที่เรียกเก็บหรือส่งภาษีให้แก่หน่วยงานที่เรียกเก็บภาษีซัพพลายเออร์โรงแรมของเรา  ในฐานะผู้ขาย ได้รวมภาษีที่ต้องชำระทั้งหลายเป็นจำนวนที่เรียกเก็บจากเรา และเราได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ขายโดยตรง 

เราไม่ได้เป็นผู้ขายร่วมที่มีความสัมพันธ์กับผู้ขาย ซึ่งเราจองและสำรองที่พักตามแผนการเดินทางของลูกค้าของเรา การเรียกเก็บภาษีและราคาภาษีที่สมควร และประเภทของภาษีที่เรียกเก็บมีความแตกต่างกันอย่างมากตามสถานที่แต่ละแห่ง

สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมที่ตั้งอยู่ในบางพื้นที่ การเรียกเก็บเงินไปยังบัตรเครดิตของท่านสำหรับภาษีและค่าธรรมเนียมจะรวมถึงการชำระภาษีที่เราถูกขอให้เรียกเก็บและนำส่งแก่พื้นที่สำหรับภาษีที่ค้างชำระในจำนวนที่เรายึดถือไว้เป็นค่าทดแทนสำหรับค่าบริการของเรา
สำหรับโรงแรมที่ท่านประสงค์จะชำระที่โรงแรม ราคาอาจรวมหรือไม่รวมภาษีและค่าบริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการสำรองที่พักและไปรษณีย์ยืนยันของท่านหรือ หนังสือแสดงการยืนยันการจอง (Voucher) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า   ของเรา ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ภาษีท้องถิ่น ภาษีโรงแรม ท่องเที่ยว เตียง บางประเภท หรือภาษีอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน จะต้องมีการจัดเก็บ

การจอง - สั่งซื้อสินค้า - การยืนยัน
Hotel , Package Tour , Sight Seeing , Seminar , Walk Rally & Team Building , Airline Ticket , Transfer , Special Program
จองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท  โปรแกรมทัวร์  แพคเกจทัวร์  ท่องเที่ยวรอบเมือง งานสัมมนา กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์  ตั๋วเครื่องบิน
รถเช่า  โปรแกมพิเศษ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ  และสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวอื่นๆ

1. ติดต่อ จองสินค้า และบริการ สามารถทำได้  2 ช่องทาง ดังนี้ 
-    โทรศัพท์  Call Center  โทร.  0 - 2193 - 0555   ( 6 คู่สาย  )  
-    โทรศัพท์มือถือ  (  24  ชม. )  โทร.  06 - 1738 - 0555  ,  06 - 1558 - 0555
-     ผ่านทาง E-mail  โดยส่งผ่าน  website ของเรา ที่  www.panfantour.com  เพียงท่าน สมัครสมาชิก ( คลิกที่ปุ่ม Register )  และทำการกรอกข้อมูล สร้าง username และ password ของท่านเอง เพื่อทำการ login เข้าสู่ระบบ จากนั้น ท่านสมาชิก สามารถเลือกจองสินค้าต่างๆ  ตามขั้นตอนในเว็บไซต์

 

2. ปั้นฝัน ทัวร์ฯ จะทำการติดต่อ โรงแรม รีสอร์ท หรือ คู่ค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูลต่างๆ  
    เช่น  การจองห้องพัก  โดยทีมงานจะโทรประสานงานโรงแรม  สอบถามจำนวนห้องว่าง  เช็คราคา  Walk In , Promotion    และอื่นๆ 

 

3. Call Center  
    โทรแจ้งข้อมูลให้ท่านสมาชิกทราบข้อมูล รายละเอียดต่างๆ เพื่อยืนยันราคา และส่วนลดต่างๆ ให้ท่านทราบ  

 

4. เมื่อท่านยืนยันการจอง + ชำระเงิน มัดจำ  
 

บัญชีธนาคารสำหรับการชำระเงิน มัดจำ

 

ACCOUNT  BANK

ชื่อบัญชี  คุณคมสัน  สักกะพลางกูร

ประเภทบัญชี

ชื่อธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

 

 

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ          [มหาชน]  จำกัด

บางใหญ่   นนทบุรี

221 - 0 - 60131 - 2

ธนาคารกสิกรไทย        [มหาชน]  จำกัด

บางใหญ่   นนทบุรี

269 - 2 - 60105 - 2

ธนาคารกรุงไทย          [มหาชน]  จำกัด

บางบัวทอง นนทบุรี

121 - 1 - 39412 - 3

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   [มหาชน]  จำกัด

บางใหญ่   นนทบุรี

268 - 1 - 28013 - 3

ธนาคารไทยพาณิชย์     [มหาชน]  จำกัด

ถนนรัตนาธิเบศร์

348 - 2 - 13413 - 0

 

-    โปรดส่ง  Fax - Slip Pay In  เพื่อยืนยันให้ ทีมปั้นฝัน ทัวร์ฯ ทราบ  
-    จากนั้น ฝ่ายขาย ปั้นฝัน ทัวร์ฯ จะทำการส่งเอกสาร ยืนยันการจอง   Voucher  Confirm  ให้ท่านสมาชิก   เก็บไว้ เพื่อ  Check In  และดำเนินการส่ง เอกสารเรียกชำระเงิน  ( Invoice )  งวดสุดท้าย ให้ท่านสมาชิกทราบ ในลำดับต่อไป

 

5. ปั้นฝัน ทัวร์ฯ เตรียมประสานงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวของลูกค้า ให้มีความพร้อมสมบูรณ์

 

6. ปั้นฝัน ทัวร์ฯ  ติดตามโทรประสานงาน บริการ และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าตลอดทริป การเดินทางท่องเที่ยว ... เพื่อให้ทริปนี้เป็นทริปแห่งความสุขของท่านสมาชิก ....
 

การยืนยัน การซื้อสินค้า และบริการของเรา  
ท่านจะต้องชำระเงิน  ตามเงื่อนไขกำหนดเวลา ที่ระบุใน ใบเรียกเก็บเงิน  [ Invoice ]  เพื่อเป็นการยืนยันการซื้อสินค้า และบริการของเรา  โดย ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ จะดำเนินการ  ระบุ ข้อความ   “ Voucher Confirm ”  ของบริษัท ปั้นฝัน ทัวร์ฯ  ส่งมอบให้ท่าน  เพื่อใช้ในการ  Check In  ในการใช้บริการ ตามลำดับ

นโยบายการยกเลิก เปลี่ยนแปลง  การซื้อสินค้า และบริการ  ( ภายในประเทศ  และ ต่างประเทศ  )
Hotel Reservation            ,     Package Tour          ,     Sight Seeing     ,     Seminar
Walk Rally   &  Team Building     ,      Airline Ticket         ,      Transfer     ,     Special Program
การจองห้องพัก  โรงแรม  รีสอร์ท       โปรแกรมทัวร์             แพคเกจทัวร์  ( ภายในประเทศ และต่างประเทศ )
โปรแกรมท่องเที่ยวรอบเมือง         งานสัมมนา           กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์   อาทิ  Walk Rally  &  Team Building
ตั๋วเครื่องบิน ทั่วโลก    รถตู้ รถทัวร์ฯ ให้เช่า    โปรแกมพิเศษ ของ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ        ข้อมูลการท่องเที่ยวอื่นๆ

1.    แจ้งยกเลิก  เปลี่ยนแปลง  การซื้อสินค้า และบริการ  โดย ท่านสมาชิก    
1.1    การแจ้งยกเลิก   ( สินค้า และบริการ  เส้นทาง ภายในประเทศ  ) 
    ท่านสมาชิก จะต้องติดต่อ แจ้งความประสงค์ของท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสาร เฉพาะ Call Center เท่านั้น  และจะต้องนำ เอกสารการจอง ( Voucher ) พร้อมระบุข้อความ “ ยกเลิก ” “ cancelled ”  เป็นลายลักษณ์อักษร  จัดส่ง    แฟกซ์ ( Fax ) หรือส่งจดหมายอิเลคโทรนิคส์  ( E-mail ) ถึง ปั้นฝัน ทัวร์ฯ  และทำการยืนยันการ รับ-ส่ง เอกสารกับ            Call Center  ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ จะดำเนินการยกเลิก และบริหารจัดการ ตามความประสงค์ของท่าน และแจ้งทราบในลำดับต่อไป  อย่างน้อย เป็นเวลา  30  วัน  ( Free Of Charge By Panfan Tour )  การแจ้งยกเลิก  การซื้อสินค้า     และบริการ   เช่น  ห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท  รวมถึงสินค้า และบริการทุกชนิดบนเว็บไซต์ของเรา   รบกวนท่านแจ้งตามขั้นตอน  ก่อนวันที่ใช้บริการ หรือวันเดินทาง  ล่วงหน้าอย่างน้อย เป็นเวลา  30  วัน  ซึ่ง ปั้นฝัน ทัวร์ ฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการใดๆ จากท่าน  และจะทำการประสานงาน อำนวยความสะดวกให้ตรงตามความต้องการของท่าน  อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียม อันก่อให้เกิดความเสียหายจากการยกเลิกนั้น  จะขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของ  “ คู่ค้าของเรา ”     

ซึ่งสินค้า และบริการบางอย่าง อาจจะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เช่น ที่พัก โรงแรมรีสอร์ท อาจจะมีเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อันก่อให้เกิความเสียหายจากการยกเลิก ไม่เหมือนกัน  ทั้งนี้ หากส่วนหนึ่งส่วนใดมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากท่าน ตามระเบียบปฏิบัติของ  “ คู่ค้าของเรา ”   ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ จะรีบดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยทันที  

21 - 29  วัน  
หากท่านแจ้งยกเลิก การซื้อสินค้า และบริการ  ก่อนวันเดินทาง  21 - 29  วัน  บริษัท ปั้นฝัน ทัวร์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  50 %  จากยอดค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดในใบเรียกเก็บเงิน  [  Invoice  ]  โดยไม่มีการต่อรองด้วยเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  ให้ถือเป็นการผิดต่อเงื่อนไขการแจ้งยกเลิกการซื้อสินค้า และบริการ  เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท รวมถึง “ คู่ค้าของเรา ”  ทั้งนี้  บริษัทต้องชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจาการยกเลิกของท่าน  ซึ่งในส่วนของความเสียหายนั้น เราก็ไม่สามารถเรียกคืน ( Refund ) จาก “ คู่ค้าของเรา ” ได้เช่นกัน  ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน บนความร่วมมือทางธุรกิจอันดีร่วมกัน อย่างเป็นระบบ  

11 - 20  วัน  
หากท่านแจ้งยกเลิก การซื้อสินค้า และบริการ  ก่อนวันเดินทาง  11 - 20  วัน  บริษัท ปั้นฝัน ทัวร์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  80 %  จากยอดค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดในใบเรียกเก็บเงิน  [  Invoice  ]  โดยไม่มีการต่อรองด้วยเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  ให้ถือเป็นการผิดต่อเงื่อนไขการแจ้งยกเลิกการซื้อสินค้า และบริการ  เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท รวมถึง “ คู่ค้าของเรา ”  ทั้งนี้  บริษัทต้องชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจาการยกเลิกของท่าน  ซึ่งในส่วนของความเสียหายนั้น เราก็ไม่สามารถเรียกคืน ( Refund ) จาก “ คู่ค้าของเรา ”   ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน บนความร่วมมือทางธุรกิจอันดีร่วมกัน อย่างเป็นระบบ  

1 - 10  วัน  
หากท่านแจ้งยกเลิก การซื้อสินค้า และบริการ  ก่อนวันเดินทาง  1 - 10  วัน  บริษัท ปั้นฝัน ทัวร์ ฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  100 %  จากยอดค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดในใบเรียกเก็บเงิน  [  Invoice  ]  โดยไม่มีการต่อรองด้วยเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  ให้ถือเป็นการผิดต่อเงื่อนไขการแจ้งยกเลิกการซื้อสินค้า และบริการ  เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท รวมถึง “ คู่ค้าของเรา ”  ทั้งนี้  บริษัทต้องชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจาการยกเลิกของท่าน  ซึ่งในส่วนของความเสียหายนั้น เราก็ไม่สามารถเรียกคืน ( Refund ) จาก “ คู่ค้าของเรา ”   ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน บนความร่วมมือทางธุรกิจอันดีร่วมกัน อย่างเป็นระบบ  

1.2    การแจ้งยกเลิก   ( สินค้า และบริการ  เส้นทาง ภายนอกประเทศ  ) 
    ท่านสมาชิก จะต้องติดต่อ แจ้งความประสงค์ของท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสาร เฉพาะ Call Center เท่านั้น  และจะต้องนำ เอกสารการจอง ( Voucher ) พร้อมระบุข้อความ “ ยกเลิก ” “ cancelled ”  เป็นลายลักษณ์อักษร  จัดส่ง         แฟกซ์  ( Fax ) หรือส่งจดหมายอิเลคโทรนิคส์  ( E-mail ) ถึง ปั้นฝัน ทัวร์ฯ  และทำการยืนยันการ รับ-ส่ง เอกสารกับ           Call Center  ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ จะดำเนินการยกเลิก และบริหารจัดการ ตามความประสงค์ของท่าน และแจ้งทราบในลำดับต่อไป

หมายเหตุ    
การแจ้งยกเลิก สินค้า และบริการ เส้นทางภายนอกประเทศ  ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย    30  วัน  ( Free Of Charge By Panfan Tour )
ทั้งนี้  ปั้นฝัน ทัวร์ ฯ จะทำการประสานงาน อำนวยความสะดวกให้ตรงตามความต้องการของท่าน  อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียม อันก่อให้เกิดความเสียหายจากการยกเลิกนั้น  จะระบุอยู่ในสินค้า และบริการ เส้นทางภายนอกประเทศ  และเงื่อนไขต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของ  “ คู่ค้าของเรา ”  เช่น  กรณีปัญหาของการอนุมัติวีซ่าโดยสถานฑูต แต่มีการจอง และโอนมัดจำโรงแรมในต่างประเทศให้ท่านแล้ว  ,  การแจ้งยกเลิกหลังจากวีซ่าอนุมัติแล้วซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นวีซ่า ,  ปัญหาเอกสารไม่ครบทำให้ออกตั๋วเครื่องบินแบบกลุ่มได้ล่าช้า  เป็นต้น   ซึ่งสินค้า และบริการบางอย่าง อาจจะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เช่น โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ อาจจะมีเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อันก่อให้เกิความเสียหายจากการยกเลิก ไม่เหมือนกัน  ทั้งนี้ หากส่วนหนึ่งส่วนใดมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากท่าน ตามระเบียบปฏิบัติของ  “ คู่ค้าของเรา ”   ทีมงานปั้นฝัน ทัวร์ฯ จะรีบดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยทันที  
 
2.    การแจ้งเปลี่ยนแปลง   ( สินค้า และบริการ  ทั้งเส้นทาง ภายในประเทศ และ ภายนอกประเทศ  )
    ท่านสมาชิก จะต้องติดต่อ แจ้งความประสงค์ของท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสาร เฉพาะ Call Center เท่านั้น  และจะต้องนำ เอกสารการจอง ( Voucher ) พร้อมระบุข้อความ “ Amendment Request ” เป็นลายลักษณ์อักษร  จัดส่ง    แฟกซ์  ( Fax ) หรือส่งจดหมายอิเลคโทรนิคส์  ( E-mail ) ถึง ปั้นฝัน ทัวร์ฯ  และทำการยืนยันการ รับ-ส่ง เอกสารกับ 
Call Center  ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ จะดำเนินการยกเลิก และบริหารจัดการ ตามความประสงค์ของท่าน และแจ้งทราบในลำดับต่อไป อย่างน้อย เป็นเวลา  30  วัน  ( Free Of Charge By Panfan Tour ) การแจ้งเปลี่ยนแปลง  การซื้อสินค้า  


และบริการ   เช่น  ห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท  รวมถึงสินค้า และบริการทุกชนิดบนเว็บไซต์ของเรา   รบกวนท่านแจ้งตามขั้นตอน  ก่อนวันที่ใช้บริการ หรือวันเดินทาง  ล่วงหน้าอย่างน้อย เป็นเวลา  30  วัน  ซึ่ง ปั้นฝัน ทัวร์ ฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการใดๆ จากท่าน  และจะทำการประสานงาน อำนวยความสะดวกให้ตรงตามความต้องการของท่าน  อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียม อันก่อให้เกิดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงนั้น จะขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของ “คู่ค้าของเรา”  ซึ่งสินค้า และบริการบางอย่าง อาจจะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เช่น ที่พัก โรงแรมรีสอร์ท อาจจะมีเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อันก่อให้เกิความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลง ไม่เหมือนกัน  ทั้งนี้ หากส่วนหนึ่งส่วนใดมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากท่าน ตามระเบียบปฏิบัติของ  “ คู่ค้าของเรา ”   ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ จะรีบดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยทันที  
 

ปั้นฝัน ทัวร์ฯ  ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งในการสมัครสมาชิก เป็นสมาชิกเว็บไซต์  หรือท่านเข้ามาในเว็บไซต์ในฐานะผู้เยี่ยมชม ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของเรา  โดยเรามีนโยบายดูแล เก็บรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ดังนี้

ช่องทาง การติดต่อสื่อสาร 
“ ปั้นฝัน ทัวร์ ” จะติดต่อกับท่านผ่านทางโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail ) เท่านั้น   โดยท่านสามารถเลือก ช่องทางการสื่อสารกับเราได้เอง  ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งความต้องการ ต่อเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับท่าน จากนั้นเราจะติดต่อเพื่อให้บริการท่านในทันที  หรืออย่างน้อยภายใน  15  นาที  กรณีเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่  “ ปั้นฝัน ทัวร์ ”  ได้เปิดเผยข้อมูลช่องทางการสื่อสารแก่ท่าน ภายในหัวข้อ  “ ติดต่อเรา ”  บนหน้าเว็บไซต์แล้ว  ดังนี้  
Call Center    :      0 - 2193 - 0555             
Mobile          :      06 - 1738 - 0555  ,  06 - 1558 - 0555  
E-mail          :       marketing@panfantour.com    

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้  เพื่อการค้นหาสินค้า และบริการต่างๆ ของเรา โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ทราบ  แต่หากท่านต้องการ “ ส่วนลดพิเศษ ”  ในการซื้อสินค้า และบริการจากทางเรา   ท่านสามารถลงทะเบียน “ สมัครสมาชิก ”  ได้ตามระบบที่เราบริการไว้บนหน้าเว็บไซต์ ในระบบ  Login – Register
    เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง  เราอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล สินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์  เพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ในการให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะจัดเก็บสถิติเป็นข้อมูลประเภทต่างๆ อาทิ  วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  , การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ   ,  ประเภทของสินค้าที่ท่านให้ความสนใจ  เป็นต้น


เราต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อป้องกันเว็บไซต์จากผู้ไม่ประสงค์ดี  มิจฉาชีพ หรืออาชญากรในโลกไซเบอร์ โดยตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น  ทั้งนี้ เพื่อดูแล ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านสมาชิกเว็บไซต์ของเรา   โดยเราอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie ) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  ระบบ "คุกกี้"   คือ ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยทีมงานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่างๆ อาทิ  หมายเลขไอพี  ( IP Address )  , ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์  ,  Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม  , เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)  , เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)

การรวบรวม  และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ซึ่งท่านได้มอบความไว้วางใจสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของเรา  โดยท่านได้กรอกข้อมูลต่างๆ อาทิ  ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น จะได้รับการดูแลปกป้อง และเป็นความลับภายในบริษัทของเราเท่านั้น 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเรา และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การลงทะเบียนฐานข้อมูลสมาชิก เพื่อมอบสิทธิประโยชน์  ส่วนลดต่างๆ  โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสมาชิก 
     เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด  ข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน  นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail ) มาหาเรา  เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail ) ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail ) และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail ) ดังกล่าวไว้  เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่าน และเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรับบริการในเรื่องใดๆ เพื่อติดตามผล เพื่อให้แน่ใจว่า ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด และการบริการนั้นตรงตามความต้องการของท่านผู้มีอุปการคุณของเรา 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะไม่ส่งต่อ หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคลภายนอกอื่น  โดยเด็ดขาด  ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด       ก็ตาม และไม่ว่าท่านจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม เราไม่มีหน้าที่ และจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของท่านกับบุคคลที่ 3 หรือ               องค์กรภายนอก เว้นแต่ หากมีข้อบังคับทางกฎหมาย หรืออาศัยอำนาจทางกฎหมายโดยตรงจาก องค์กรที่เกี่ยวข้อง 


เช่น  คำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว ย่อมหมายถึง          เกิดความผิดปกติในความสุจริตของผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ และอาจผิดตามเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผู้กระทำผิดต่อกฎหมายต่อองค์กร หรือหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมายนั้น

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล 
เว็บไซต์ของเราจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด  ( นโยบายด้านความปลอดภัย ) ทั้งนี้   เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ  

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล  และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ของเรา  มีระบบตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้  หากท่านต้องการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดต่อ  ท่านสามารถแจ้ง Call Center  เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้กับท่าน หรือท่านสามารถ Log In เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยตนเอง   
 
 

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่าน  เราจำเป็นต้องขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มการจอง เช่น ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อดำเนินการจองห้องพักแก่ท่านหรือติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ถือเป็นนโยบายของบริษัทที่ข้อมูลของลูกค้าจะถือเป็นความลับของบริษัท ไม่สามารถเผยแพร่แก่บุคคลที่สาม แม้จะได้รับการอนุญาติจากลูกค้าก็ตาม 
ท่านสามารถเชื่อเถือได้ในการดำเนินการด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของเรา และเกี่ยวกับการรักษาความลับ ข้อมูลส่วนตัวของ ท่านและการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่านในขณะที่การจองกำลังดำเนินการอยู่ ผู้ใช้โดยทั่วไปหรือผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะใช้ร่วมกันควรจะทำการ ล็อกเอาท์ทุกครั้งหลังเข้าเว็บไซต์ของเรา 
เว็บไซต์ของเรา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ ความมั่นคงปลอดภัย ( Security )  ของท่านสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ สั่งซื้อสินค้า และบริการของเรา  ดังนั้นเราจึงได้กำหนด นโยบายด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย บริหารจัดการเว็บไซต์ อย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้ 

1. เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึง มาตรฐานการดำเนินงาน ของฝ่าย Information Technology ( IT Dept. )  ซึ่งใช้อุปกรณ์ด้าน IT   
    ที่ได้มาตรฐาน ทั้งระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์   

2. เราได้กำหนดสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนระบบงานของเว็บไซต์ ให้กับพนักงานของบริษัท แต่ละท่านอย่างชัดเจน

3. เราได้ใช้ซอฟต์แวร์ ระดับโลก  ในการป้องกัน ตรวจจับ และกำจัด  Virus , Spy Ware  , Adware  , Malware  คือ โปรแกรม  
    “ AVG  AntiVirus ”  และ Advance System Care   และมีการอัพเดทซอฟต์แวร์ ทุกวัน  โดยเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเป็นระบบ
  
4. เราได้ทำการแสกนไวรัส  เพื่อตรวจจับ และกำจัด  Virus , Spy Ware  , Adware  , Malware  ในระบบคอมพิวเตอร์ และ
    อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเป็นระบบ
  
5. เราได้ทำการสำรองข้อมูล และซอฟต์แวร์ที่สำคัญ โดยเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเป็นระบบ  

6. เราเปิดใช้ระบบ  Firewall  ของ Microsoft  และ AVG AntiVirus  เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่ายอินเตอร์เนท
   
7. เราวางแผนนโยบายด้านความปลอดภัยในธุรกรรมการสั่งซื้อ สินค้า และบริการ โดยให้ท่านสมาชิกทำธุรกรรมทางการเงิน 
    การชำระเงิน โดยการโอนเงินสดผ่านธนาคารเท่านั้น

8. เรามีมาตรการในการป้องกัน  การสวมรอย การเข้ารหัส การถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดย
    การตรวจเช็คความผิดปกติในการใช้งาน จากบันทึกสถิติ การเข้า-ออกเว็บไซต์ และการป้อนรหัสที่มีความผิดปกติ  ( Error ) 
    เพื่อป้องกันการแอบอ้างตัวตนของท่านสมาชิก และระบบการตรวจเช็ค ติดต่อสอบถามจาก Call Center ถึงสมาชิกโดยตรง 

9. เรามีมาตรการในการจัดเก็บ และควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลของท่านสมาชิก โดยระบบการลงทะเบียน  Login 
    และต้องระบุตัวตนของสมชิกด้วยการป้อนรหัสส่วนตัว ( Password ) ในทุกครั้งที่มีการใช้บริการเว็บไซต์   

10. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา  ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ผ่าน                
      Call Center ได้ตลอดเวลาทำการบริษัท 


 

มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต เราจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้  เช่น ผู้จัดการทั่วไป  และกรรมการของบริษัท  เท่านั้น 
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน  มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
เราจะเร่งรัด ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม เราจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ ในทุกวัน  ตามความคืบหน้าของการดำเนินการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  ( 3  ช่องทาง ) ดังนี้

ผู้ร้องเรียน ..     ระบุรายละเอียด เรื่องราวที่จะร้องเรียน  ตามวัน และเวลา ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมหลักฐานเอกสาร ( หากมี )
         พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  ส่งถึง  ผจก.ทั่วไป ( General  Manager  ) 


1. จดหมายทางไปรษณีย์
     กรุณาส่ง  ..      ท่านผู้จัดการทั่วไป  บจก.ปั้นฝัน ทัวร์ฯ     
        73/260  หมู่ 5  พฤกษาวิลเลจ 28 – ซีนเนอรี่   กาญจนาภิเษก  บางใหญ่  นนทบุรี  11140  

2.  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ( E-mail )   
     E-mail address :   marketing@panfantour.com

3. Call Center  
     Tel  :   0 - 2193 - 0555   เพื่อแจ้งเรื่องราวร้องเรียน  หรือฝากเบอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ