ส่วนหนึ่งของคำชื่นชมจากลูกค้าของเรา


บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
“ การเดินทางของ ความรัก ความหวัง และความฝัน ”

กราบขอบพระคุณ ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่มอบโอกาส ให้ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ ได้คอยดูแลท่าน
ออกเดินทาง ไปตามเส้นทางของ .. ความรัก .. ที่เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ และความหวังดี
ขอบคุณที่ท่าน ได้เป็นส่วนหนึ่งของ .. ความหวัง และความฝัน .. ที่สวยงาม ให้กับพวกเรา ปั้นฝัน ทัวร์ฯ

ปั้นฝัน ทัวร์ฯ ขอสัญญาว่า เราจะแน่วแน่ งดงามตามพันธกิจ ธรรมาภิบาลขององค์กร
" เราให้บริการด้านการท่องเที่ยวด้วยอุดมคติที่งดงาม
สร้างความสุข ความคุ้มค่าให้กับลูกค้า และสมาชิกผู้ใช้บริการ ทุกท่านอย่างเท่าเทียม
ให้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม มิตรภาพ และเสียงหัวเราะ
เราจะสร้างความสุขในชุมชนพื้นที่ท่องเที่ยวที่เราได้ไปเยี่ยมเยือน
เราจะร่วมรณรงค์สร้างทัศนคติ ที่ถูกต้องในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรักษาธรรมชาติทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
เราจะตั้งใจพัฒนาสินค้า โปรแกรมการเดินทาง และการบริการ ให้ดียิ่งขึ้นไป
เพื่อตอบแทนผู้มีอุปการคุณของเรา "

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่งดงาม กับ ปั้นฝัน ทัวร์ฯ
ด้วยการร่วมสนับสนุนสินค้า และบริการของเรานะคะ
เราจะได้มีโอกาสพบปะกัน และเดินทางไปด้วยกัน
... เราจะมีความสุขกับการท่องเที่ยว ในรูปแบบ ...
... การเดินทางของ ความรัก ความหวัง และความฝันไปพร้อมๆ กัน ...