โครงการมิตรภาพ ดอกไม้ กับดวงดาว


โครงการมิตรภาพ ดอกไม้ กับดวงดาว

ปั้นฝัน ทัวร์ฯ ริเริ่มโครงการนี้ ขึ้นเพื่อ เชื่อมประสาน กิจกรรม C.S.R การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สัตว์ป่า พืชพรรณ และโครงการเกี่ยวกับเด็กๆ ในทุกมิติทางสังคม ตลอดจน การเกื้อกูลต่อเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เสียสละเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งล้วนต้องการ การสนับสนุน ช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนในสังคม
ก้าวแรก เราแปรเปลี่ยน ความสนุกสนาน ของซุ้มเกมส์ Fun Fair ในงานเลี้ยงสังสรรค์ ยามค่ำคืน ให้คุณลูกค้า ได้ร่วมสมทบทุนเล่นเกมส์เป็นการทำบุญ และนำกองบุญนั้น ( โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ) เข้าสู่โครงการมิตรภาพ ดอกไม้ กับดวงดาว
ต้นกล้าเติบใหญ่ สายน้ำไหลริน .. โครงการมิตรภาพ ดอกไม้ กับดวงดาว ได้เกื้อกูล แบ่งปัน สร้างแรงบันดาลใจ ในหลายโครงการ ที่ปั้นฝัน ทัวร์ฯ ได้รับความไว้วางใจจากคุณลูกค้า ให้นำเงินไปเป็น คชจ.ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับโครงการดีๆ
มากมายที่ติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ มากบ้าง น้อยบ้างตามความจำเป็นของแต่ละโครงการ อาทิ
- การร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในกิจกรรมสานฝัน ดูแลผู้ป่วยเด็กด้านมะเร็งในเม็ดเลือด ในเขตภาคเหนือตอนบน ออกเดินทางทัศนศึกษา ท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมกลุ่มเชื่อมความสัมพันธ์ สนุกสนาน ท่องเที่ยวทะเล ในรูปแบบของค่ายเยาวชน
- การร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดทริปท่องเที่ยว พาน้องๆ ผู้ด้อยสมรรถภาพด้านการมองเห็น ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ไปสัมผัสทะเล ณ ชายหาดชะอำ โรงแรมสวนบวกหาด จ.เพชรบุรี
- โครงการร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น ให้กับเด็กๆยากจน ด้อยโอกาส และเด็กพิการ ในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ต่อเนื่องทุกๆเดือน
- โครงการร่วมสนับสนุน สิ่งของใช้จำเป็น มอบแด่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี
- โครงการร่วมปลูกป่า ปลูกต้นกล้าชนิดต่างๆ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ในหลายพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
- โครงการปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ในหลายพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
- โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ และเสริมโป่งเทียม ในหลายพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
- โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และฝายน้ำล้น ในหลายพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
- ร่วมโครงการรักษ์แผ่นดินแม่ ร่วมกิจกรรมสร้างอ่างกระทะกักเก็บน้ำ เพื่อสัตว์ป่า และช้างป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
- โครงการท่องเที่ยวทางทะเล อาทิ ปลูกปะการังเทียม พื้นที่แสมสาร สัตหีบ และ เกาะทะลุ จ.ประจวบฯ
- โครงการผลิต EM Ball เพื่อบำบัดแม่น้ำปราณบุรี ก่อนไหลลงสู่ทะเล
- โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กิจกรรมล้างบ่ออนุบาลเต่าทะเล
- โครงการร่วมสร้างห้องน้ำเพื่อคนพิการ ณ วนอุทยาน อ.ปราณบุรี
- โครงการร่วมสร้างโต๊ะเก้าอี้ เพื่อสาธารณประโยชน์ ณ ณ วนอุทยาน อ.ปราณบุรี
- โครงการศัลยกรรมต้นไม้ เพื่อซ่อมแซม ดูแลป่าสน ริมทะเล ให้คงสภาพแข็งแรง ณ วนอุทยาน อ.ปราณบุรี
- โครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบ เติบโตเป็นน้ำหนึ่งที่งดงาม
- อื่นๆอีกมากมาย ที่เราร่วมรักษ์โลก รัก และแบ่งปัน คอยดูแล ..

ติดต่อ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เราได้มีโอกาสดูแลรับใช้ท่านนะคะ
Tel : 0 - 2193 – 0555 ตลอด 24 ชม.