image1

 
 

   ภาคใต้

   

   

   

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่


ไฮไลท์ทัวร์

ตามมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19
สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง อาจปิดให้บริการชั่วคราว
รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ข้อมูล
ในการตรวจสอบวันเข้าใช้บริการก่อนล่วงหน้าค่ะ

 

“มาสัมผัสกับความมันส์!
พร้อมความสนุกสุดเหวี่ยงไปกับสวนน้ำแบล็คเมาน์เทน”
Black Mountain Water Park คือ สวนน้ำที่เปิดใหม่ในหัวหิน สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ให้ได้มาสัมผัส และร่วมประสบการณ์ ความสนุกตื่นเต้น
ด้วยเครื่องเล่นสไลด์เดอร์ทางน้ำที่ทันสมัย และได้ผ่านการรับรองมาตราฐานด้านความปลอดภัยระดับสูงสุด
มีพื้นที่กว้างขวางขนาดใหญ่ บรรยากาศโปร่งโล่งสบายตามธรรมชาติจึงทำให้มีการวางเครื่องเล่นได้มากมายหลายแบบหลายสไตล์ 


โปรแกรมทัวร์

.

“มาสัมผัสกับความมันส์!
พร้อมความสนุกสุดเหวี่ยงไปกับสวนน้ำแบล็คเมาน์เทน”
Black Mountain Water Park คือ สวนน้ำที่เปิดใหม่ในหัวหิน สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ให้ได้มาสัมผัส และร่วมประสบการณ์ ความสนุกตื่นเต้น ด้วยเครื่องเล่นสไลด์เดอร์ทางน้ำที่ทันสมัย และได้ผ่านการรับรองมาตราฐานด้านความปลอดภัยระดับสูงสุด มีพื้นที่กว้างขวางขนาดใหญ่ บรรยากาศโปร่งโล่งสบายตามธรรมชาติจึงทำให้มีการวางเครื่องเล่นได้มากมายหลายแบบหลายสไตล์

.

ที่นี่แบ่งเครื่องเล่นสไลด์เดอร์ทั้งหมดออกเป็น 9 ชนิดด้วยกัน โดยจะแบ่งชื่อเรียงตามลักษณะเด่นของแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไป มี
The Bee (สไลด์เดอร์แบบท่ออุโมงค์สีเหลืองสลับดำ)
The Blue (ท่ออุโมงค์สีน้ำเงิน)
Wide Wave (สไลด์เดอร์สีหลืองลายขาว)
The Magenta (สไลด์เดอร์สีชมพู)
The Green (ท่ออุโมงค์สีเขียว)
The Ring (ท่ออุโมงค์สีฟ้าขาว)
The Screw (สไลด์เดอร์สีขาว)
The Speed (สไลด์เดอร์สีม่วง)
The Wave (สไลด์เดอร์สีดำ)
ซึ่งแต่ละแบบจะมีการความสนุกสนานที่ต่างกันและครอบคลุมสำหรับทุกวัยด้วยความคุ้มค่าสมราคาที่สุด

.

รวมทั้ง ยังมีบริเวณพื้นที่ของสระว่ายน้ำ ให้คุณและครอบครัวได้ลงเล่นแหวกว่ายกัน มีทั้งหมด 7 โซนด้วยกันโดยแบ่งออกเป็น
Bach Pool สระน้ำล้น ให้ความรู้สึกเหมือนได้นั่งอยู่ที่ริมทะเล
Kid Pool เป็นสระน้ำตื้นสำหรับเด็กเล็ก ที่จะมีสนามเด็กเล็กขนาดย่อมๆ และเครื่องเล่นต่างๆ วางไว้ให้ได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน
Lazy River เป็นสระที่มีลักษณะเป็นทางน้ำไหล ที่ให้คุณได้ลอยตัว หรือจะนั่งบนห่วงยาง ปล่อยตัวให้ไหลไปตามสายน้ำ พร้อมชมทัศนียภาพของสวนน้ำกันอย่างเพลิดเพลิน
Slider Pool จะเป็นสระที่เชื่อมกับตัวสไลด์เดอร์
Fountain Pool สระสำหรับแช่ตัว
และ Spa Pool อ่างน้ำขนาดเล็ก ที่มีไว้ให้คุณได้นอนแช่เพื่อผ่อนคลาย หลังจากการเหนื่อยล้าที่ได้เล่นเครื่องเล่นต่างๆ

.

และที่พลาดไม่ได้ ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือ
Wave Pool ที่จะมาสร้างความความตื่นตาตื่นใจ ไปกับความมันส์ ด้วยคลื่นยักษ์จำลองขนาดมหึมา พร้อมที่จะถาโถมเข้าใส่ ให้คุณได้ลุ้นระทึก
สนุกกับการโต้คลื่น ซึ่งในแต่ละจุดก็จะมีไลฟ์การ์ดคอยดูแล 

.

และเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น มีล็อคเกอร์ที่เก็บของ ผ้าเช็ดตัว หมวกกันน็อค เสื้อชูชีพ และห่วงยาง ไว้คอยให้บริการ เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการเล่นเครื่องเล่น อีกทั้ง ยังมีร้านอาหาร, Pool Bar และ Kiosk ที่จำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว บริการไว้ตามจุดต่างๆ อีกด้วยราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. ชำระเต็มจำนวน ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ก่อนเข้าใช้บริการอย่างน้อย 3 วัน
 2. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯๆ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง