image1

 

 

   ภาคกลาง

   เต็มวัน

   รถตู้ปรับอากาศ

   2 มื้อ

   Private Tour

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่


ไฮไลท์ทัวร์

ตามมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19
บริษัท ทัวร์ฯ จำเป็น ต้องจัดเฉพาะ ทริปส่วนตัว-กรุ๊ปเหมา  
รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องราคาค่ะ
ทั้งนี้ .. จนกว่า จะมีประกาศของ ศบค. เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในพื้นที่ท่องเที่ยว และจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันของพี่น้องชาวไทย

 

yes ล่องเรือย้อนยุค @ SuriyanChandra at Ayutthaya
yes เที่ยวย้อนรอยโบราณสถาน มนต์สเน่ห์แห่งอยุธยา ณ วัดแม่นางปลื้ม
yes ชม UNSEEN THAILAND เศียรพระในต้นโพธิ์ ณ วัดมหาธาตุ
yes เลือกซื้อของฝาก ณ ตลาดน้ำอโยธยา


โปรแกรมทัวร์

06.45 น.

สมาชิกทุกท่าน พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า Central West Gate

07.00 น.

นำสมาชิกออกเดินทาง บริการอาหารว่างมื้อเช้าบนรถ ... มุ่งหน้าสู่ จ.พระนครศรีอยุธยา

08.45 น.

นำสมาชิกทุกท่านเดินทางถึง ร้านอาหาร SuriyanChandra at Ayutthaya

09.00 น.

นำสมาชิกทุกท่าน นั่ง time machine พาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้ง
- นำท่าน ลงเรือเอี้ยมจุ๊นโบราณ อายุกว่า100ปี ล่องตามรอยลำน้ำแม่น้ำน้อย สายน้ำแห่งความทรงจำอันเรืองรองในอดีตกาล เงียบสงบแต่มากล้นด้วยมนต์เสน่ห์วิถีไทย
- ล่องชมธรรมาติ ความงดงามแบบดั้งเดิม ของสองฝั่งแม่น้ำน้อย แม่น้ำที่รุ่งเรืองในอดีต
ระหว่างล่องเรือ ท่านจะได้สัมผัส Exclusive Traditional Thailand แบบจัดเต็ม จิบไวน์ พร้อมอาหารว่างไทยโบราณ และ ผลไม้ตามฤดูกาล ชมความสงบของธรรมชาติ พร้อมอาหาร
- Red Wine / Sparkling Wine บริการตลอดเวลาบนเรือ
- ของว่างไทยโบราณ อาทิ เมี่ยงคำ ข้าวตังหน้าตั้ง ขนมไทย หรือ เบอเกอร์รี่ By Chef
- เครื่องดื่ม อาทิ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม น้ำเปล่า
- ผ่านชมชุมชนเรือนแพ ท่าเตียน-บ้านแพน เส้นทางแห่งวิถีชีวิต ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เรื่องราวประวัติศาสตร์ ของกรุงศรีอยุธยา
- นำท่าน แวะขึ้นกราบสักการะ หลวงพ่อปาน ณ วัดบางนมโค พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศ วัดบางนมโคเป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ครั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐
- ผ่านชมร่องรอยวิถีชีวิตชาวบ้าน ในย่านที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ตลาดเรือนแพในอดีต พร้อมบ้านไม้โบราณที่ทรงคุณค่ามากมาย ( ปัจจุบันยกขึ้นฝั่งหมดแล้ว )
- นำท่าน แวะขึ้นกราบสักการะ พระหลวงปู่สุ่น วัดบางปลาหมอ พระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวัดบางปลาหมอ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เป็นพระอาจารย์ของสองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
วัดบางปลาหมอ เป็นวัดเก่าแก่ สืบค้นไม่ได้ว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งใด สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างมาตั้งแต่ครั้งปลายกรุงศรีอยุธยา หรือ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์
- กลับขึ้นร้านอาหาร ขึ้นชมโรงสี และบ้านโบราณ อายุราว 130 ปี ภายในบริเวณร้าน

11.30 น.

บริการอาหารมื้อกลางวัน ภายในร้านแบบ Traditional Thai Set แด่ท่านสมาชิก
อร่อยกับเมนูอาหารไทยโบราณ อาทิ ห่อหมกบัวหลวง แสร้งว่า ขนมช่อผกากรอง
อิ่มเอมกับบรรยากาศย้อนยุคภายในร้าน .. เชิญทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบถตามอัธยาศัย

13.30 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดแม่นางปลื้ม อีกหนึ่งโบราณสถาน มนต์สเน่ห์แห่งอยุธยา วัดโบราณสถานเก่าแก่
อันโดดเด่นไปด้วยกลิ่นอายความเป็นกรุงศรีอยุธยา ที่ยังคงความสมบูรณ์ ให้ความรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในยุคกรุงศรีอยุธยาจริงๆ เชิญทุกท่านตามอัธยาศัย
- กราบสักการะ พระพุทธนิมิตมงคลศรีรัตนไตร หรือ ‘ หลวงพ่อขาว ’ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทำจากปูนเปลือกหอย พระวรกายจึงเป็นสีขาวตลอดทั้งองค์ มีเพียงพระเกศเท่านั้นที่ทาสีดำ     สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ซึ่งเป็นยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
- กราบสักการะ พระพุทธมหาปิติเทวะนฤมิตปฏิมากรณ์ หรือ ‘หลวงพ่อปลื้ม’ พระประธานประดิษฐานภายในโบสถ์ เป็นพระพุทธรูปปางมรวิชัย ลงรักปิดทอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในมัยอยุธยาตอนต้นหรือเก่าแก่กว่านั้น
- นมัสการ เจดีย์ประธาน ซึ่งเป็นหนึ่งในสองวัดในอยุธยา ที่มีลักษณะเด่น คือ มีสิงห์อยู่บนฐานล่างล้อมรอบเจดีย์ทรงระฆัง ศิลปะอยุธยาตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรี
- ถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ ซุ้มประตูโบราณ ซึ่งนับเป็นจุดเด่นอันเป็นเอกลักษร์ของวัดแม่นางปลื้ม เพราะเมื่อถึงวัดจะเจอซุ้มประตูนี้ตรงกับวิหารหลวงพ่อขาว และเมื่อมองผ่านตรงเข้าไปจะเห็นองค์องค์หลวงพ่อขาวพอดี มีความงดงามเสมือนเราได้เข้าไปอยู่ในครั้งกรุงศรีอยุธยา

14.15 น.

นำทุกท่านเดินทางถึง วัดมหาธาตุ หนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
มรดกทางโบราณระดับโลก ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก ( UNESCO ) วัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงและเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุเป็นวัดที่ใช้ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาต่างๆ กระทั่งมีการสร้างวัดพระศรีสรรเพชญ์ขึ้น จึงได้ย้ายไปประกอบพิธีกรรมที่วัดพระศรีสรรเพชญ์แทน
- นำทุกท่านสักการะ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ ประวัติสันนิษฐานว่าเศียรพระพุทธรูปหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม ทำให้ปัจจุบันมีความงดงามแปลกตามาก จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและ เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
- ลักษณะเด่นของวัดมหาธาตุ คือ มีวิหารขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าของวัด พระปรางค์ประธานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ตรงกลาง ส่วนอุโบสถอยู่ด้านหลัง โดยพระปรางค์ประธานจะเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ซึ่งแตกต่างจากวัดในสมัยรัตนโกสินทร์ที่จะเปรียบโบสถ์เสมือนเป็นเขาพระสุเมรุ
- เชิญทุกท่านเดินชมภายในวัดตามอัธยาศัย

15.00 น.

นำทุกท่านออกเดินทางสู่ ตลาดน้ำอโยธยา แหล่องท่องเที่ยว ช็อปปิ้งสินค้ามากมาย ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งด้านการแต่งกาย การแสดงพื้นบ้าน การละเล่น ของกินของใช้ในยุคเก่า เชิญทุกท่านเดินเที่ยวชมตลาด ช็อปปิ้ง ชิมอาหาร เลือกซื้อของกินของใช้ กลับไปเป็นของฝาก ตามอัธยาศัย

16.30 น.

นำท่านสมาชิก ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.30 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลิม ..** โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
โดยจะคำนึงถึง ความปลอดภัย และความสะดวก ของท่านสมาชิกเป็นหลักสำคัญ

ทั้งนี้ โปรแกรมล่องเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามเหตุสุวิสัย
อาทิ ลมพายุ ฝนตกมีลมกรรโชกแรง หรือ รวมถึงมีสิ่งกีดขวางคลองทางเดินเรือ
เช่น ผักตบชวา กระแสน้ำแรง หรือ น้ำลง เป็นต้น
ซึ่งอาจะมีผลทำให้ไม่สามารถเดินเรือในบางจุดได้ **ราคานี้รวม

✔ บริการล่องเรือ Exclusive Traditional Thailand
✔ มื้ออาหารจำนวน 2 มื้อ
- มื้อเช้าแบบ Set Box     เบเกอร์รี่ + น้ำผลไม้
- มื้อเที่ยง Traditional Thai Set   จัดแบบเซ็ทส่วนตัว 1 โต๊ะ / ทริป
✔ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในโปรแกรม ( เฉพาะชาวไทย )
✔ รถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผู้ชำนาญการ / รวมน้ำมันรถตลอด โปรแกรม
✔ ประกันภัยในการเดินทาง โดยบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ - มือ เท้า สายตา จากอุบัติเหตุ 1,000,000.-* ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 500,000.-* ( จำนวนเงินจำกัดความรับผิด สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง )  
✔ มัคคุเทศก์ ทีมงานปั้นฝัน ทัวร์ ฯ นำท่องเที่ยว ประสานงาน และคอยดูแลอำนวยความสะดวกทุกท่านอย่างใกล้ชิด

ราคานี้ไม่รวม

✖ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
✖ ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวอื่น นอกเหนือที่ระบุในโปรแกรม อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์อื่นๆ  
✖ ค่าธรรมเนียม สำหรับชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 300 บาท
✖ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , อาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการที่ระบุ
✖ ค่ากิจกรรมอื่น นอกเหนือที่ระบุในโปรแกรม อาทิ ล่องเรือชมตลาดน้ำอโยธยา
✖ ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
✖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตามสถานที่ต่างๆ
✖ ค่าทิปมัคคุเทศก์


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว...
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW