ด้านการเงิน


ด้านการเงิน

บริการทางการเงินในประเทศไทย หลัก ๆ ที่เป็นที่รู้จัก คือ ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงรับจำนำ และประกันภัย
การบริการด้านการเงิน หมายถึง การบริการใดๆ ที่มีลักษณะทางการเงินซึ่งเสนอโดยผู้ให้บริการด้านการเงิน (financial service supplier) ของประเทศสมาชิก โดยการบริการด้านการเงินจะรวมถึง การประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย การธนาคาร และการบริการด้านการเงินอื่นๆ
บริการด้านการเงินในขอบเขตขององค์การการค้าโลกจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือบริการใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
- ธุรกิจประกันภัย
- ธุรกิจธนาคาร และเงินทุน
- ธุรกิจหลักทรัพย์และจัดการกองทุน
- ธุรกิจอื่น 

แนะนำกลุ่มบริษัทลูกค้าของเรา

  • บริษัท อีซี่ คอมแพร์ (ประเทศไทย) จำกัด ( ติดต่อได้ที่ : https://www.easycompare.co.th/ )
    EasyCompare ได้นำเอาความเชี่ยวชาญระดับโลกและความเข้าใจแบบไทยๆ มาสู่ธุรกิจประกันของไทย เปิดดำเนินการในกรุงเทพ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทประกันระดับโลก ซึ่งมีบริษัทในเครือกระจายอยู่ใน 4 ทวีปทั่วโลก และเป็นผู้นำด้านการประกันภัยในหลายประเทศ
  • บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ( ติดต่อได้ที่ : https://www.easycompare.co.th/ )
    ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง เป็นบริษัทลีสซิ่งแห่งแรกในประเทศไทย มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมลีสซิ่งในประเทศไทยให้เป็นรูปเป็นร่าง อย่างเช่นในปัจจุบัน โดยในภายภาคหน้าจะคงไว้ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมและบริการใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ได้ขยายธุรกิจและจัดการรถยนต์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น