ต้อง Check In ... มหาพีระมิดแห่งกิซ่า ณ ประเทศอียิปต์


ต้อง Check In ... มหาพีระมิดแห่งกิซ่า ณ ประเทศอียิปต์

ต้อง Check In ! ... มหาพีระมิดแห่งกิซ่า ณ ประเทศอียิปต์

พิระมิด .. สิ่งก่อสร้างรูปกรวยที่ชาวอียิปต์โบราณสร้างขึ้น ไว้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ ซึ่งชาวอียิปต์สมัยนั้นมีความเชื่อเรื่อง “ชีวิตหลังความตาย” ดังนั้นการสร้างพีระมิดจะต้องยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ อีกทั้งภายในพีระมิดนี้ จะฝังทรัพย์สินและสิ่งของเครื่องใช้ของพระองค์ลงไปพร้อมกันด้วย เช่น เพชร พลอย เครื่องนุ่งห่ม เชื่อว่า พระองค์จะได้มีทุกสิ่งที่จำเป็นไว้ใช้สำหรับโลกหน้าด้วย

ในประเทศอียิปต์มีพิระมิดอยู่หลายที่มาก แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด นั่นก็คือ .. " หมู่พีระมิดแห่งกิซ่า ( Giza Pyramid Complex ) " ตั้งอยู่ที่กลางทะเลทรายเมืองกีซาห์ ได้รับการยกย่องว่า เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ มีอายุจนถึงปัจจุบันราว 4,600 ปี ถือเป็นพีระมิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

" หมู่พีระมิดแห่งกิซ่า” ประกอบไปด้วย 3 พีระมิดด้วยกัน คือ

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่สร้างปริศนาให้กับใครหลายๆ คน ให้แสวงหาคำตอบถึงขั้นตอนการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมานี้ ... ซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า อายุของพีระมิดแห่งนี้ มีอายุกว่า 4,600 ปีมาแล้ว โดยอาจใช้เวลาสร้างราว 10 ปี เชื่อกันว่าพีระมิดองค์นี้จะทนแดดทนฝนอยู่ได้อีกนานกว่า 5,000 ปี ปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และยังคงตั้งตระหง่านอยู่เพียงแห่งเดียวในโลก

มีข้อสันนิษฐาน ของวิธีการสร้างพีระมิดแห่งนี้ว่า จำนวนหินมากมายที่ถูกนำมาสร้าง อาจนำมาจากภูเขาที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่หลายร้อยไมล์ และนำข้ามผ่านแม่น้ำไนล์ เพื่อมายังทะเลทรายแห่งนี้ และหินเหล่านี้ก็ต้องถูกกระเทาะแกะสลัก ให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยม แล้วนำไปวางซ้อนสูงเป็นทรงกรวยคว่ำ สูงถึง ที่มีความสูงถึง 230 เมตร อย่างที่เห็น

ขั้นตอนทั้งหมดนี้ ... ทำให้เป็นปริศนาคาใจว่า ... ชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีการใด ในการขนย้ายก้อนหินหนักหลายตัน มาสร้างเป็น “ มหาพีระมิดแห่งกีซา “ แห่งนี้ได้ ??

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม #ทัวร์อียิปต์ ได้ที่ :
ทัก Line : http://bit.ly/2GmxIvM
Tel : 0-2193-0555     Mb. : 06-1558-0555 
www.panfantour.com