ชัวร์ก่อนบิน - Nok Air


ชัวร์ก่อนบิน - Nok Air

มีบินอ๊ะป่าวว ?
อย่าลืมเช็คข้อมูลการเดินทางโดยเครื่องบินก่อนน้า
ชัวร์ก่อนบิน .. มาดูข้อมูลก่อนการเดินทางโดยสายการบินกันจ้า
สำหรับใครที่มีแผนเดินทางโดย เครื่องบิน
วันนี้ ปั้นฝัน ทัวร์ ขอแชร์ข้อมูลก่อนการเดินทางให้ทุกท่านได้เตรียมตัวเพื่อความชัวร์กันจ้า

โดยแอดมินจะขอแบ่งข้อปฏิบัติออกเป็น 2 หัวข้อ คือ

1. ข้อกำหนด มาตรการ และการควบคุมสูงสุด ประกาศโดยแต่ละจังหวัด
โดยทุกท่านสามารถเช็ครายละเอียดต่างๆ ได้ที่ https://bit.ly/3lvHksS มีข้อมูลดังนี้
- ประกาศคำสั่งจังหวัด
- มาตรการเข้า - ออกของจังหวัด
- ข้อมูลสถานการณ์
และข้อมูลอื่นๆ ของจังหวัด

2. ข้อกำหนด มาตรการ และการควบคุม ประกาศโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ( CAAT )
ได้ออกข้อกำหนดและมาตรการในการเดินทางทางอากาศออกมาให้ทุกท่านปฏิบัติตาม ดังนี้
ข้อแนะนำในการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้มสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นไป
ผู้โดยสารโปรดศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัด ก่อนเดินทาง
✅ เตรียมตัวก่อนเดินทาง
- ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด www.moicovid.com/ หรือ ตรวจสอบเอกสารการเข้าแต่ละจังหวัด https://bit.ly/docforentry
- เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด
- กรณีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนใช้ข้อมูลในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ได้
- กรณีใช้ผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองได้ที่ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/
- จองตั๋วเครื่องบิน
✅ ก่อนเดินทาง อย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน
- ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดอีกครั้งว่ามีการเปลี่ยนเเปลงหรือไม่
- หากต้องใช้ผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง เพื่อขอเข้ารับการตรวจ
- แจ้งข้อมูลความจำเป็นในการเดินทางผ่านเวปไซต์ www.covid-19.in.th
✅ ระหว่างเดินทาง
- ไปถึงสนามบินก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เผื่อต้องทำการตรวจเอกสาร*
- ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ที่สนามบินเเละสายการบินกำหนด
✅ ขณะอยู่ในจังหวัดปลายทาง
- ปฏิบัติตามคำสั่งและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดปลายทาง
- ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น สังเกตอาการของตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดปลายทาง

ทั้งนี้ สายการบินแต่ละสาย จะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองที่จุดหมายปลายทาง
แต่การตรวจสอบมาตรการต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้โดยสารค่ะ

ทีนี้ .. เรามาเริ่มเช็คแต่ละสายการบินกันเล้ยย

........