มาตรการป้องกัน COVID 19


Trip : New Normal - ขอมอบความมั่นใจ สำหรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19  ... " ความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวของคุณ ให้เราดูแล "  

บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอเมชั่น เซอร์วิส จำกัด

ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ( Amazing Thailand Safety and Health Administration )
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว

……………………………………………

New Normal - การท่องเที่ยว  การประชุม สัมมนา
เราทุกคนจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับ วิถีชีวิตแบบใหม่ บนความปลอดภัย ห่างไกล โควิด -19

วันนี้ บริษัท ปั้นฝัน ทัวร์ฯ - เราพร้อมสำหรับการนำคุณลูกค้าทุกท่าน ออกเดินทางอีกครั้ง
ด้วยการยกระดับการให้บริการ ตามมาตรการความปลอดภัยทุกรูปแบบซึ่งกำหนด
โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( ศบค. )
ทั้งนี้ เพื่อให้คุณลูกค้าผู้รับบริการ มีความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อส่วนรวม

ปั้นฝัน ทัวร์ฯ เพิ่มมาตรการ ฆ่าเชื้อ คัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมิ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ดังนี้

 


 

1. ทีมงานปั้นฝัน ทัวร์ฯ

 

 

 

ทีมงานมัคคุเทศก์ Staff  พนักงานขับรถ และผู้ช่วย ผ่านการตรวจร่างกาย คัดกรองโรค อย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา การระบาดของโรค ทีมงานทุกคน ผ่านการตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย และไม่เข้าสู่พื้นที่เสี่ยงทุกกิจกรรม
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่อง Thermo Scan ใช้เกณฑ์อุณภูมิ  36.5 - 37.5 องศาเซลเซียส 
สวมใส่หน้ากากอนามัย และ Face shield  สวมถุงมือในการเสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม
มัคคุเทศก์ และทีมงาน ให้คำแนะนำผู้รับบริการตามแนวทางของ ศบค. ย้ำถึงความสำคัญ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

 


 

2. ยานพาหนะ ( รถโค้ชปรับอากาศ  รถตู้ปรับอากาศ  ) 

 

   

  

ฆ่าเชื้อโรค  :  พ่นน้ำยาเดทตอล เช็ดทำความสะอาดเบาะที่นั่ง ราวจับ พนักพิง ไมโครโฟน ห้องน้ำ ตลอดจน ทุกพื้นที่ภายในรถ
เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศให้ปลอดโปร่ง และทำการฆ่าเชื้อซ้ำ ในทุกพื้นที่ ที่มีการจอดพักเพื่อการท่องเทียว หรือศึกษาดูงาน

 


 

3. การลงทะเบียนสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
( ลดการสัมผัส - ป้องกัน เฝ้าระวัง และติดตาม )

 

 

  

ลงทะเบียน ด้วยระบบ สแกน QR Code
ลูกค้าผู้รับบริการ จำเป็นต้อง สวมใส่หน้ากากอนามัย / Face shield
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่อง Thermo Scan ใช้เกณฑ์อุณภูมิ  36.5 - 37.5 องศาเซลเซียส
บริการแอลกอฮอลล์ เจลล้างมือ ตลอดระยะเวลารับบริการ

 


 

4. Social Distancing - " ห่าง เพราะเราห่วง "

 

  

บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ในการสร้างระยะห่างในทุกกิจกรรม ตลอดการรับบริการ 
อาทิ  เช่น ระยะห่างการลงทะเบียน  การบริหารจัดการเบาะที่นั่งโดยสาร  เป็นต้น
# กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ควบคุมการจัดที่นั่งบนรถโดยสาร #
    ดังนั้น  New Normal ของการเดินทาง จำเป็นต้องเว้นระยะห่าง ดังนี้  
-  รถโค้ชปรับอากาศ แบบ 48 - 50 ที่นั่ง สามารถนั่งได้ประมาณ ไม่เกิน 25 ที่นั่ง
-  รถโค้ชปรับอากาศ แบบ 30 - 38 ที่นั่ง สามารถนั่งได้ ประมาณ ไม่เกิน 19 ที่นั่ง
-  รถโค้ชปรับอากาศ แบบ 20 - 24 ที่นั่ง สามารถนั่งได้ ประมาณ ไม่เกิน 16 ที่นั่ง
-  รถตู้ปรับอากาศ V.I.P. 9 ที่นั่ง จะสามารถนั่งได้ ไม่เกิน 6 ที่นั่ง

 


 

5.  ประสานความร่วมมือ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ
อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

 

 

ฆ่าเชื้อโรค  :  พ่นน้ำยา เช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการ อาทิ ห้องพัก ห้องประชุม ห้องอาหาร  สระว่ายน้ำ ฯลฯ
พนักงาน สวมใส่หน้ากากอนามัย และ Face shield  สวมถุงมือในการเสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการทุกจุด
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่อง Thermo Scan ใช้เกณฑ์อุณภูมิ  36.5 - 37.5 องศาเซลเซียส 
ลงทะเบียน การเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆ ตามระบบป้องกัน และติดตาม

 


 

  ทั้งนี้  ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ  
  ขอมอบความมั่นใจ สำหรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19  

  " ความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวของคุณ ให้เราดูแล "  
  เพราะเรารัก และห่วงใยคุณเสมอมา