เที่ยวรอบเมือง

แพ็คเกจ / ภาคเหนือ


CMI.UI.22

ล่องเรือแม่ปิง ดินเนอร์


ล่องเรือ แม่ปิง ดินเนอร์ รับประทานอาหารค่ำ  ชมบรรยากาศทัศนียภาพแสงสียามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำปิง     เชียงใหม่่

ราคาเริ่มต้น
฿ 0000 
วันเดินทาง
ตลอดปี 
P. DINNER 00 02

ล่องเรือ แม่น้ำปิง เที่ยว เวียงกุมกาม


ล่องเรือ แม่น้ำปิง เที่ยว เวียงกุมกาม  ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและธรรมชาติสองฟากฝั่งน้ำปิง   เชียงใหม่

ราคาเริ่มต้น
฿ 0000 
วันเดินทาง
ตลอดปี 
P. DINNER. 00 02

ล่องเรือแม่น้ำปิง เชียงใหม่


ล่องเรือแม่น้ำปิง เพื่อชมบรรยากาศธรรมชาติ ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำปิง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติ ที่ยังคงเป็นมนต์เสน่ห์ ของเมืองเชียงใหม่

ราคาเริ่มต้น
฿ 0000 
วันเดินทาง
ตลอดปี 
P. SS. CMI UP 01

เที่ยวชมวัด และเมืองเชียงใหม่


เยี่ยมชมวัดสวนดอก , วัดพระสิงห์ , วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร , วัดเชียงมั่น  ตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่

ราคาเริ่มต้น
฿ 0 
วันเดินทาง
ตลอดปี 
P. SS. CMI UP 02

วัดพระธาตุดอยสุเทพ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ราคาเริ่มต้น
฿ 0 
วันเดินทาง
ตลอดปี 
P. SS. CMI UP 03

เที่ยวดอยสุเทพ และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง


สักการะพระธาตุดอยสุเทพ เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเชียงใหม่

ราคาเริ่มต้น
฿ 0 
วันเดินทาง
ตลอดปี 
P. SS. CMI UP 04

ทัวร์อุตสาหกรรมในครัวเรือน


อ.สันกำแพง เป็นหัวใจของอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ฝีมือของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น

ราคาเริ่มต้น
฿ 0 
วันเดินทาง
ตลอดป 
P. SS. CMI UP 05

ชมการแสดงฝึกช้าง และฟาร์มกล้วยไม้


ชมการแสดงช้างแสนรู้่ และชมฟาร์มกล้วยไม้นานาพันธ์ุ และผีเสื้อนานาชนิด จังหวัดเชียงใหม่

ราคาเริ่มต้น
฿ 0 
วันเดินทาง
ตลอดปี 
P. SS. CMI UP 06

ทัวร์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์


ดอยอินทนนท์ สักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เที่ยวชมโครงการหลวงฯ จังหวัดเชียงใหม่

ราคาเริ่มต้น
฿ 0 
วันเดินทาง
ตลอดปี 
P. SS. CMI UP 07

ขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ ชมธรรมชาติ


ชมการแสดงช้างแสนรู้ ล่องแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติ ณ ปางช้างแม่ตะมาน ชมฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อนานาชนิด จังหวัดเชียงใหม่

ราคาเริ่มต้น
฿ 0 
วันเดินทาง
ตลอดปี 
P. SS. CMI UP 08

ขันโตก ( Dinner )


รับประทานอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ แบบขันโตก พร้อมชมการแสดง

ราคาเริ่มต้น
฿ 0 
วันเดินทาง
ตลอดปี 
P. SS. CMI UP 09

ทัวร์ครึ่งวัน จ.ลำพูน


สักการะพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ชมโบราณสถานวัดจามเทวี (วัดกู่กุด) ช็อปปิ้งผ้าฝ้ายชุมชนป่าซาง

ราคาเริ่มต้น
฿ 0 
วันเดินทาง
ตลอดปี 

ค้นหาแพ็คเกจ

  • ภาค :
  • คำค้นหา :