P. SS. CMI DT 1916 : เที่ยวเชียงราย วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ภาค: ภาคเหนือ
ระยะเวลา: 1 วัน
เดินทางโดย: รถตู้
รวมมื้ออาหาร: 1 มื้อ
ราคาเริ่มต้น : 1,350 บาท

Contact form

ไฮไลท์สำคัญ


yes วัดร่องขุ่น หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดขาว ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ นายเฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์
yes วัดน้ำเงิน หรือ วัดร่องเสือเต้น วัดนี้ตกแต่งภายในสีน้ำเงินที่งดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่
yes The Black House (บ้านดำ) : บ้านศิลปินแห่งชาติ - อ.ถวัลย์ ดัชนี เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่ประกอบด้วยอาคารที่มีเอกลักษณ์มากมาย

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 น้ำพุร้อนแม่ขจาน - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
07.00 น.

รับท่านจากโรงแรม ที่พัก จ.เชียงใหม่

จากนั้น

นำท่านสมาชิกมุ่งหน้าสู่จ.เชียงราย
เดินทางถึง บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นจุดพักรถระหว่างทางจากเชียงใหม่ไปสู่เชียงราย ภายในน้ำพุร้อนแม่ขะจานยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP เครื่องประดับ ไม้แกะสลัก และของที่ระลึก ไว้บริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอีกด้วย

เดินทางถึง

วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ 
การสร้างได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ ชาติ ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ศาสนา ซึ่งธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัย รักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน

จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ไฮไลท์เด็ดของวัดแห่งนี้คือ " วิหารร่องเสือเต้น " ซึ่งความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่ศิลปะของตัววิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์น่าจดจำ มีลักษณะเป็นศิลปะแนวประยุกต์ โดยใช้โทนสีน้ำเงินและสีฟ้าเป็นหลัก ที่ใช้เป็นสื่อแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นหลักความจริงตามเหตุและผล เปรียบเสมือนเป็นท้องฟ้าที่สดใส และไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาเห็น ต่างก็ตะลึงในพุทธศิลป์ที่สวยงามแปลกตาและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวันสำหรับท่านสมาชิก

จากนั้น

นำทุกท่านเดินทางสู่ บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านไม้ ศิลปะแบบล้านนา บ้านปูนรูปทรงแปลกตา บ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” และยังเป็นสีที่ อ. ถวัลย์ โปรดปราน อีกด้วย ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควายมากกว่า 100 ชิ้น เขากวาง หนังจระเข้ เปลือกหอยขนาดใหญ่ และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น ด้วยโทนสีของบ้านที่เป็นสีดำ ซึ่งตรงกันข้ามกับวัดร่องขุ่นของ อ.เฉลิมชัย มีคำพูดเปรียบเทียบสองสถานที่นี้ว่า “เฉลิมสร้าง สวรรค์ ถวัลย์สร้าง นรก”

จากนั้น

นำทุกท่านเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่

17.00 น.

ส่งสมาชิกทุกท่านกลับโรงแรม ที่พัก จ.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ