ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน - เดินป่าสระมรกต

 

   ภาคใต้

   1 วัน

   รถตู้

   1 มื้อ

ราคาเริ่มต้น

เริ่ม ฿ 750


yes กิจกรรมเดินป่า ศึกษาธรรมชาติของป่าเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่าผืนสุดท้ายของประเทศไทย

yes เยือนถิ่นแต้วแร้วท้องดา

yes เล่นน้ำสระมรกต สระว่ายน้ากลางธรรมชาติสีเขียวมรกต

yes พักผ่อนแช่น้าร้อนที่ น้าตกร้อน สปาแห่งธรรมชาติ

yes แวะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดถ้ำเสือ


วันที่ 1 ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน - เดินป่าสระมรกต
07.50-08.30 น.

รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่ อ.คลองท่อม

09.00 น.

เดินทางสู่ อ.คลองท่อม โดย รถปรับอากาศ ( ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง )

10.00 น.

นำท่านสู่ น้ำตกร้อน Unseen in Thailand สปาแห่งธรรมชาติ เชิญทุกท่านแช่ไออุ่นของสายน้ำแร่จาก ใต้พิภพไหลผ่านชั้นน้ำตกหินปูน อุณหภูมิประมาณ 42 องศา ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ
( เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดกับสุขภาพ ควรแช่ประมาณ 15 นาที )

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ

12.30 น.

นำท่านเดิน เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย เป็นที่ที่มี นกแต้วแร้วท้องดำ นกที่ครั้งหนึ่งเคยได้สูญพันธ์ไปแล้วในโลกนี้ แต่มาพบที่นี่ซึ่งมีเพียงไม่กี่ตัว จากนั้นเชิญท่านว่ายน้ำเล่นใน สระมรกต Unseen in Thailand สระว่ายน้ำสีเขียวมรกตใจกลางธรรมชาติ

14.30 น.

เดินทางถึง วัดถ้ำเสือ วัดที่สำคัญของกระบี่ นำท่านชม ต้นไม้พันปี ในหุบเขาคีรีวงศ์ และ กราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม และ ศาลาหลวงปู่ทวด หากโชคดีท่านอาจจะได้กราบนมัสการ พระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ ชื่อดังของวัดนี้ เป็นที่นับถือของชาวพุทธทั่วโลก

16.00 น.

นำท่านส่งโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยน อันเนื่องมาจากในช่วงเวลาของโปรแกรมทัวร์ หรือสภาพอากาศ หรือสภาพท้องทะเล ตามความเหมาะสม

********************************************* 

คำแนะนำเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเวลา
เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมหรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง

เกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งบนรถ
เพื่อป้องกันอาการเมารถ เราขอแนะนำให้ท่านนั่งบริเวณหลังคนขับ หรือแถวที่สอง

เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์
เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

เกี่ยวกับอาหาร
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากที่ไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW

สอบถามข้อมูล