image1

 

 

   ภาคอีสาน

   1 วัน

   รถบัส / รถตู้ ปรับอากาศ

   1 มื้อ

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿999


ไฮไลท์ทัวร์

heart ชมอ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา (เขื่อนลำตะคอง)

heart พระพุทธสิริสัตตราช 

heart ทุ่งกังหันลมลำตะคอง วิวเขาเควสต้า (เขาอีโต)

heart อุทยานธรณีโคราช

heart ชมนิทรรศการพลังงานที่ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง-โรงไฟฟ้า Hydrogen Hybrid

heart กาแฟดริปอาราบิก้า ออแกร์นิคชุมชนของ กฟผ.

heart จุดชมวิวหมื่นล้าน 

heart อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี

heart มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม


โปรแกรมทัวร์

 • โปรแกรมเดินทาง

  06.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งเซเว่น) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

  06.30 น.

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา โดยรถบัสปรับอากาศ

  08.30 น.

  นำท่านชม อ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา (เขื่อนลำตะคอง) ตั้งอยู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขื่อนดินสูง 40.30 เมตร สันเขื่อนยาว 521 เมตร เก็บน้ำได้ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร บริเวณรอบขอบเขื่อนเก็บน่ำ อยู่ติดริมถนนเลาะเลียบไปกับถนนมิตรภาพ ที่เต็มไปด้วยผืนน้ำกว้างใหญ่ไพศาล รอบล้อมภูเขาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม บนสุดของเขายายเที่ยง เป็นที่ตั้งของเขื่อนลอยฟ้า เป็นเขื่อนด้านบนสามารถเก็บน้ำ 10,300,000 ลูกบาศก์เมตร โดยจะสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ด้านบนเขื่อน แล้วปล่อยลงด้านล่างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป (ท่านสามารถปั่นจักรยานชมวิว หรือชมวิวได้ตามอัธยาศัย) นำท่านสักการะ พระพุทธสิริสัตตราช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พระพุทธรูป โบราณปาง สมาธิ ประทับนั่งบนขนาดหางของพญางู 7 องค์ เหนือองค์พระมีพญางูทั้ง 7 ชูเศียร แผ่พังพาน ปกป้องคุ้มครองอยู่ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บุญบารมี หลวงปู่สอ พันธุโล (พระครูภาวนากิจโกศล) แห่งวัดบ้านหนองแสง ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งได้จากนิมิตภาวนา เมื่อครั้งหลวงปู่ได้ปฏิบัติธรรมในพรรษา ที่ 8 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 การสร้างพระพุทธสิริสัตตราชองค์จำลอง เพื่อประดิษฐานตามหน่วยงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย ในครั้งแรกได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งเสร็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อ รวมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารในครั้งสมัยดำรงตำแหน่ง เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ ทรงเททองหล่อพระพุทธสิริสัตตราชจำลอง ขนาดต่างๆ เพื่อประดิษฐาน ตามหน่วยงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำท่านชม ทุ่งกังหันลมลำตะคอง เป็นกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ อ่างเก็บน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง ตั้งอยู่บนยอดเขา เหนือเขื่อนลำตะคอง หรือที่เราเรียกกันเล่นๆ ว่าเขื่อนลอยฟ้า (เขายายเที่ยง) พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาถ่ายรูปกันกับวิวกันหันลำตะคอง นำท่านชม วิวเขาเควสต้า (เขาอีโต) อุทยานธรณีโคราช เป็นภูมิทัศน์ลักษณะภูมิสัณฐานแบบเควสตา(รูปอีโต้)ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขอบที่ราบสูงโคราช เทือกเขาที่มีรูปทรงด้านข้างแบบเขาอีโต้ หรือที่เรียกว่า เควสตา โดยมีลักษณะสังเกต คือ มีด้านผาชันด้านหนึ่ง และด้านลาดอีกด้านหนึ่ง ( รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของเขาเควสตาที่ทอดตัวออกไปทางด้านข้างต่อเนื่องตลอดขอบที่ราบสูงโคราช และตลอดแนวภูพาน รวมความยาวราว 1,740 กิโลเมตร ด้วยมุมลาดเอียงจากแนวระนาบน้อยกว่า 20 องศา อันเป็นลักษณะของเควสตาที่แท้จริง เหมือนกับแหล่งที่เรียกชื่อครั้งแรกในประเทศสเปนด้วยภาษาสเปนว่าเควสตาที่แปลว่าที่ลาดลงมาเหมือนไหล่ นำเป็นจุดชมวิวที่มีภูมิทัศน์ที่งดงาม

  09.30 น.

  ชมนิทรรศการพลังงานที่ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เป็นโครงการที่ กฟผ. มุ่งทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยด้วยระบบ Wind Hydrogen Hybrid ซึ่งมีการแบ่งโซนให้เข้าชมทั้งหมด 7 โซนด้วย และนำท่านชมภาพยนตร์ 7 มิติสนุกและผจญภัยในดินแดนพลังงาน และตามหาพลังงานแห่งอนาคต

  10.30 น.

  นำท่านแวะ ชมกาแฟดริปอาราบิก้า ออร์แกนิค สดใหม่ กลมกล่อม หอมละมุน จากชุมชนของ กฟผ. นำผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ กฟผ. ส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า คือกาแฟ Drip Coffee อาราบิก้า 100% โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมวากิวบนเขายายเที่ยงใต้ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ มีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย โดยโครงการได้เริ่มก่อสร้างเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2547 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับว่า “โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา” มีความหมายว่า โรงไฟฟ้าลำตะคองเป็นที่พัฒนาแสงไฟด้วยน้ำ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปเปิดโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นับเป็นโรงไฟฟ้าแห่งสุดท้ายในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอันเป็นสิริมงคล

  12.30 น.

  รับประทานอาหารกลางวันปลาสดใหม่จากลุ่มน้ำบรรพกาลลำตะคอง กราบนมัสการอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ที่สวนท้าวสุรนารี กฟผ. สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ติดอ่างเก็บน้ำลำตะคอง แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และนำท่านสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีจำลอง ให้ท่านได้เข้าการบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมางคล

  14.00 น.

  นำท่านเข้าชม มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม เป็นศาสนสถานที่รวมเทพเจ้า 3 นิกายของลัทธิเต๋า และพุทธศาสนา นิกายมหายาน ไว้ด้วยกันแห่งเดียวในโลก นั่นคือ เทพซุ่นเอี๊ยงโจวซือ นิกายเม้ง เทพจี้กง นิกายเต็กก่า และเทพฮ่อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว นิกายพ้ง เมื่อท่านเข้ามาภายในแล้วจะได้สัมผัสถึงความงดงาม ของสีสัน ความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมสไตล์จีน และ วิหารหมื่นเซียน เป็นที่รวบรวมรูปปั้นเทพตามความเชื่อของชาวจีนมาประดิษฐานในที่เดียว รวมไปถึงอุทยานเซียนด้านนอก นำท่านขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ รูปปั้นสีทองขนาดใหญ่ยักษ์ที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมความเป็นสิริมงคล

  15.30 น.

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

  18.00 น.

  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


  อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญราคานี้รวม

✔ รถบัส หรือ รถตู้ ปรับอากาศ ( ตามความเหมาะสม )
✔ ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
✔ พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
✔ มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
✔ ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

✖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
✖ ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
✖ ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
✖ ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 150 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
✖ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว...
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 1 โปรแกรมเดินทาง
23 06.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งเซเว่น) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

23 06.30 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา โดยรถบัสปรับอากาศ

23 08.30 น.

นำท่านชม อ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา (เขื่อนลำตะคอง) ตั้งอยู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขื่อนดินสูง 40.30 เมตร สันเขื่อนยาว 521 เมตร เก็บน้ำได้ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร บริเวณรอบขอบเขื่อนเก็บน่ำ อยู่ติดริมถนนเลาะเลียบไปกับถนนมิตรภาพ ที่เต็มไปด้วยผืนน้ำกว้างใหญ่ไพศาล รอบล้อมภูเขาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม บนสุดของเขายายเที่ยง เป็นที่ตั้งของเขื่อนลอยฟ้า เป็นเขื่อนด้านบนสามารถเก็บน้ำ 10,300,000 ลูกบาศก์เมตร โดยจะสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ด้านบนเขื่อน แล้วปล่อยลงด้านล่างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป (ท่านสามารถปั่นจักรยานชมวิว หรือชมวิวได้ตามอัธยาศัย) นำท่านสักการะ พระพุทธสิริสัตตราช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พระพุทธรูป โบราณปาง สมาธิ ประทับนั่งบนขนาดหางของพญางู 7 องค์ เหนือองค์พระมีพญางูทั้ง 7 ชูเศียร แผ่พังพาน ปกป้องคุ้มครองอยู่ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บุญบารมี หลวงปู่สอ พันธุโล (พระครูภาวนากิจโกศล) แห่งวัดบ้านหนองแสง ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งได้จากนิมิตภาวนา เมื่อครั้งหลวงปู่ได้ปฏิบัติธรรมในพรรษา ที่ 8 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 การสร้างพระพุทธสิริสัตตราชองค์จำลอง เพื่อประดิษฐานตามหน่วยงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย ในครั้งแรกได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งเสร็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อ รวมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารในครั้งสมัยดำรงตำแหน่ง เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ ทรงเททองหล่อพระพุทธสิริสัตตราชจำลอง ขนาดต่างๆ เพื่อประดิษฐาน ตามหน่วยงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำท่านชม ทุ่งกังหันลมลำตะคอง เป็นกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ อ่างเก็บน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง ตั้งอยู่บนยอดเขา เหนือเขื่อนลำตะคอง หรือที่เราเรียกกันเล่นๆ ว่าเขื่อนลอยฟ้า (เขายายเที่ยง) พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาถ่ายรูปกันกับวิวกันหันลำตะคอง นำท่านชม วิวเขาเควสต้า (เขาอีโต) อุทยานธรณีโคราช เป็นภูมิทัศน์ลักษณะภูมิสัณฐานแบบเควสตา(รูปอีโต้)ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขอบที่ราบสูงโคราช เทือกเขาที่มีรูปทรงด้านข้างแบบเขาอีโต้ หรือที่เรียกว่า เควสตา โดยมีลักษณะสังเกต คือ มีด้านผาชันด้านหนึ่ง และด้านลาดอีกด้านหนึ่ง ( รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของเขาเควสตาที่ทอดตัวออกไปทางด้านข้างต่อเนื่องตลอดขอบที่ราบสูงโคราช และตลอดแนวภูพาน รวมความยาวราว 1,740 กิโลเมตร ด้วยมุมลาดเอียงจากแนวระนาบน้อยกว่า 20 องศา อันเป็นลักษณะของเควสตาที่แท้จริง เหมือนกับแหล่งที่เรียกชื่อครั้งแรกในประเทศสเปนด้วยภาษาสเปนว่าเควสตาที่แปลว่าที่ลาดลงมาเหมือนไหล่ นำเป็นจุดชมวิวที่มีภูมิทัศน์ที่งดงาม

23 09.30 น.

ชมนิทรรศการพลังงานที่ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เป็นโครงการที่ กฟผ. มุ่งทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยด้วยระบบ Wind Hydrogen Hybrid ซึ่งมีการแบ่งโซนให้เข้าชมทั้งหมด 7 โซนด้วย และนำท่านชมภาพยนตร์ 7 มิติสนุกและผจญภัยในดินแดนพลังงาน และตามหาพลังงานแห่งอนาคต

23 10.30 น.

นำท่านแวะ ชมกาแฟดริปอาราบิก้า ออร์แกนิค สดใหม่ กลมกล่อม หอมละมุน จากชุมชนของ กฟผ. นำผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ กฟผ. ส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า คือกาแฟ Drip Coffee อาราบิก้า 100% โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมวากิวบนเขายายเที่ยงใต้ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ มีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย โดยโครงการได้เริ่มก่อสร้างเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2547 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับว่า “โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา” มีความหมายว่า โรงไฟฟ้าลำตะคองเป็นที่พัฒนาแสงไฟด้วยน้ำ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปเปิดโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นับเป็นโรงไฟฟ้าแห่งสุดท้ายในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอันเป็นสิริมงคล

23 12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันปลาสดใหม่จากลุ่มน้ำบรรพกาลลำตะคอง กราบนมัสการอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ที่สวนท้าวสุรนารี กฟผ. สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ติดอ่างเก็บน้ำลำตะคอง แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และนำท่านสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีจำลอง ให้ท่านได้เข้าการบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมางคล

23 14.00 น.

นำท่านเข้าชม มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม เป็นศาสนสถานที่รวมเทพเจ้า 3 นิกายของลัทธิเต๋า และพุทธศาสนา นิกายมหายาน ไว้ด้วยกันแห่งเดียวในโลก นั่นคือ เทพซุ่นเอี๊ยงโจวซือ นิกายเม้ง เทพจี้กง นิกายเต็กก่า และเทพฮ่อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว นิกายพ้ง เมื่อท่านเข้ามาภายในแล้วจะได้สัมผัสถึงความงดงาม ของสีสัน ความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมสไตล์จีน และ วิหารหมื่นเซียน เป็นที่รวบรวมรูปปั้นเทพตามความเชื่อของชาวจีนมาประดิษฐานในที่เดียว รวมไปถึงอุทยานเซียนด้านนอก นำท่านขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ รูปปั้นสีทองขนาดใหญ่ยักษ์ที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมความเป็นสิริมงคล

23 15.30 น.

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

23 18.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


23

อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW