เที่ยวไฮไลท์ จ.เชียงใหม่ เต็มวัน ( รับจองขั้นต่ำ 2 ท่าน )

 

   ภาคเหนือ

   1 วัน

   รถตู้

   1 มื้อ

ราคาเริ่มต้น

เริ่ม ฿ 2,600


yes สู่อ.แม่ริม ชมความน่ารักของช้างแสนรู้ ณปางช้างแม่สา

yes เยี่ยมชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ชาวปะดอง

yes ชมความสวยงามของผีเสื้อ และพันธุ์กล้วยไม้นานาชนิด ณ ฟาร์มกล้วยไม้ เชียงใหม่

yes สักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุดอยสุุเทพheart กรณีต้องการเดินทางแบบ Private ติดต่อเจ้าหน้าที่


วันที่ 1 ปางช้างแม่สา - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - ฟาร์มกล้วยไม้ - ดอยสุเทพ
08.30 น.

รับท่านสมาชิกจากโรงแรม ที่พัก

จากนั้น

ใช้เวลาเดินทางสู่ อ.แม่ริม ประมาณ 40 นาที นำท่านสู่ ปางช้างแม่สา เป็นบ้านช้างหลังใหญ่ที่ช้างอยู่ร่วมกันกับควาญช้าง มีความใกล้ชิดผูกพันธ์กัน ถือเป็นปางช้างที่มีจำนวนช้างมากที่สุดในภาคเหนือ อยู่ท่ามกลางป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ในเขตพื้นที่แม่สา อ.แม่ริม นักท่องเที่ยวสามารถชมการแสดงของเหล่าบรรดาศิลปินช้างที่ได้รับการฝึกฝนมาป็นอย่างดี เช่น ช้างเดินพาเหรด ช้างเล่นดนตรี ฟุตบอลช้าง ช้างวาดรูป ช้างนวดควาญ และช้างแหนบไม้ และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้น

นำทุกท่านเที่ยวชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ชาวปะดอง และชนเผ่าอื่นๆ

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยงแด่ท่านสมาชิก

จากนั้น

เยี่ยมชม ฟาร์มกล้วยไม้ ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ที่แตกต่างกันกว่า 50 สายพันธุ์ของกล้วยไม้ และชมผีเสื้อแปลกใหม่ที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมากมายเช่นที่นี้

และจุดสุดท้าย

นำทุกท่าน เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นส่วนสำคัญและสถานที่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทุกท่านได้ทดสอบกำลัง ด้วยการต้องเดินขึ้นบันไดไป 300 ขั้น ที่ประตูวัดท่านจะได้เห็นผู้ที่รักษาประตูอยู่ทั้ง 2 ด้าน คือ “นาก” วัดพระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นในปี 1383 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมือง และมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ทองคำอันงดงาม จากบริเวณวัดนี้ ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมือง และชนบทโดยรอบ

17.00 น.

ส่งสมาชิกทุกท่านกลับโรงแรม ที่พัก โดยสวัสดิภาพ

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW

สอบถามข้อมูล