ทัวร์ต่างประเทศ

เมียนมาร์

P.MYANMAR BI 01: Super  Shock!!  พม่า ไหว้พระวัดดัง P.MYANMAR BI 01: Super  Shock!!  พม่า ไหว้พระวัดดัง

ญี่ปุ่น

P.JAPAN ZG 31:  จัดเต็ม ชมซากุระในทุ่งใบไม้แดง P.JAPAN ZG 31:  จัดเต็ม ชมซากุระในทุ่งใบไม้แดง