ทัวร์ต่างประเทศ

เกาหลี

P. KOREA ZG 1902: Let's go ฮิตมาแรง เกาหลี พาจู โซล P. KOREA ZG 1903: KOREA BEAUTY ART อันยาง ยงอิน โซล P. KOREA ZG 1905: Let's go ฮิตครองเมือง เกาหลี ซูวอน โซล

ญี่ปุ่น

P. JAPAN ZG 1901: Let's go power Pinkmos - ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ P. JAPAN ZG 1902: Let's go power Lavender ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ