ทัวร์ต่างประเทศ

ตุรกี


P.TURKEY ZG 02

ตุรกี 9 วัน 6 คืน

CZIST01 BOND TO TURKEY


อังการ่า - คัปปาโดเจีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - อิสตันบูล .....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 30,999 
เริ่มวันเดินทาง
ตั้งแต่ 9/1/2019 
ถึง 31/3/2019
 
P.TURKEY ZG 01

ตุรกี 9 วัน 6 คืน

CZIST11 BLOOMING FLORA in TURKEY


อังการ่า -คัปปาโดเจีย -หุบเขาอุซิซาร์ -คอนย่า -พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า -ปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย -คูซาดาซี-เอฟฟิซุส -ชานัคคาเล่ -เมืองโบราณเปอร์กานัม -ม้าไม้เมืองทรอย -อิสตันบูล -สุเหร่าสีน้ำเงิน -วิหารเซนต์โซเฟีย .....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 30,999 
เริ่มวันเดินทาง
ตั้งแต่ 1/4/2019 
ถึง 26/4/2019