ทัวร์ต่างประเทศ

สิงคโปร์


P. SINGP SP 1901

สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

Singapore Awesome .. เที่ยวจัดเต็ม


อิสระ ฟรีเดย์ เต็มวัน !! .. ชม THE JEWEL CHANGI ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด .....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ พิเศษ ! 
เริ่มวันเดินทาง
ตั้งแต่ 14/6/2019 
ถึง 12/10/2019