ทัวร์ต่างประเทศ

ไต้หวัน


P. TAIPEI BI 1901

ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์ .. Taipei ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม


ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง เที่ยวอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ๋ว.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 13,900 
เริ่มวันเดินทาง
ตั้งแต่ 15/5/2019 
ถึง 16/10/2019
 
P. TAIPEI BI 1902

ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์ .. Taipei เที่ยว 2 อุทยาน [ บิน Thai ]


เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว และอาลีซาน ล่องเรือสุริยันจันทรา ถ่ายรูป Taipei 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งซีเหมินติง .....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 21,900 
เริ่มวันเดินทาง
ตั้งแต่ 24/5/2019 
ถึง 23/8/2019
 
P. TAIPEI BI 1903

ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์ .. Taipei จุใจ


ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 13,900 
เริ่มวันเดินทาง
ตั้งแต่ 24/5/2019 
ถึง 25/10/2019
 
P. TAIPEI BI 1904

ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์ .. Taipei เที่ยว 2 อุทยาน [ บิน Lion Air ]


เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Taopei 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 14,900 
เริ่มวันเดินทาง
ตั้งแต่ 7/6/2019 
ถึง 25/10/2019