ทัวร์ต่างประเทศ

ยุโรป


P. EUROPE SM 1901

ยุโรป 6 วัน 4 คืน

เที่ยว Europe สบายๆ .. ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก


ชมความสวยงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ชมปราสาทแห่งกรุงปราก ชมเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ช้อปปิ้งถนน Parizska Street .....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 35,900 
เริ่มวันเดินทาง
ตั้งแต่ 9/6/2019 
ถึง 8/12/2019
 
P. EUROPE ZG 1926

ยุโรป 7 วัน 5 คืน

Let's go ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม


ชมเวนิสแห่งเนเธอแลนด์ที่ "หมู่บ้านกีธูร์น" เยี่ยมเมืองที่เล็กที่สุดในทวีปยุโรป "เมืองลักเซมเบิร์ก" สัมผัสเมืองมรดกโลกสีลูกกวาดที่ "เมืองบรูจจ์" .....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 39,999 
เริ่มวันเดินทาง
ตั้งแต่ 19/9/2019 
ถึง 2/11/2019
 
P. EUROPE ZG 1901

ยุโรป 8 วัน 5 คืน

Let's go to Europe ... เที่ยวยุโรปตะวันตก .. ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน


พิชิตหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ โดยรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป "ยอดเขาจุงเฟรา" .....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 49,999 
เริ่มวันเดินทาง
ตั้งแต่ 10/11/2019 
ถึง 17/11/2019