P. JAPAN ZG 1909 : Let’s go to ญี่ปุ่น .. โอซาก้า เกียวโต นารา

ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
สายการบิน: AIR ASIA X (XJ)
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
รวมมื้ออาหาร: -
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

Contact form

ไฮไลท์สำคัญ

yes ช้อปปิ้งเต็มอิ่มจุใจ ณ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ yes สัมผัสเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา yes อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำรับญี่ปุ่น yes อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็มๆ !yes พิเศษ ! อิ่มไม่อั้น .. บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู


โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ
วันที่ 3 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันที่ 4 โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
วันที่ 5 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง