P.TAIWAN BI 01 : มหัศจรรย์...ไทเป มิชลิน

ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
สายการบิน: Thai Airways (TG)
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
ระดับโรงแรม: 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท

Contact form

ไฮไลท์สำคัญ

enlightenedนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ

enlightenedสัมผัสบรรยากาศสุดคูล ชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มชิงจิง

enlightenedนั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมทะเลสาบสุริยันจันทราและแอ่งผูหลี่

enlightenedชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจินฟอร์โมซาน

enlightenedชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

enlightenedชอปปิงย่าน ซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

enlightenedพิเศษ ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA

enlightenedอิ่มอร่อยอาหารระดับ Michelin star

enlightenedแถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด


โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน •เจียอี้ (-/-/เย็น)
05.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3เคาน์เตอร์D Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

08.15 น.

ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศไต้หวัน เมืองเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่TG632 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง**

12.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  **เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่

จากนั้น

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเจียอี้

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สเต๊กจานร้อน และ สลัดบาร์บุปเฟ่ต์

พักที่

TSUN HUANG HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองเจียอี้)

วันที่ 2 อุทยานอาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี •ร้านใบชา•ไถจง •MIYAHARA ICE CREAM (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น

เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน นำท่านเดินชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง

จากนั้น

นำท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง

จากนั้น

นำท่านเดินทางกลับเมืองไถจง

เดินทางสู่

ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่า)
★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชื่อดังของเมืองไทจง เดิมทีร้านนี้เป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่้ ทำให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย


ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบูบุปเฟ่ต์

พักที่

INHOUSE HOTEL ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง)

วันที่ 3 ฟาร์มชิงจิง• นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ •หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน• ไทเป (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ฟาร์มชิงจิง(Cingjing Farm)เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขา สภาพภูมิประเทศโดยรอบให้บรรยากาศแบบยุโรป ตั้งอยู่ตอนกลางของไต้หวัน เมื่อคุณมาถึง นำพาไปชมฟาร์มที่ไว้เลี้ยงแกะ และ บริเวณชมวิว ในบริเวณสนามหญ้าที่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะ มีเวทีสำหรับชมการแสดงตัดขนแกะ และ ในบริเวณฟาร์ม คุณสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังสามารถ สนุกสนานไปกับการขี้ม้าที่แสนน่ารักได้อีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สุดพิเศษ!! นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ระหว่างที่โดยสารกระเช้าลอยฟ้า สามารถชมทิวทัศน์ที่งดงามขึ้นชื่อของทะเลสาบสุริยันจันทราและแอ่งผูหลี่ ชมความงามทั่วทะเลสาบสุริยันจันทราภายใน 7 นาที


จากนั้น

หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจินฟอร์โมซาน (Formosan Aboriginal Culture Village)ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ซึ่งจะมีการแยกแต่ละหมู่บ้านออกไปตามแต่ละชนเผ่า พนักงานและบุคลากรของหมู่บ้านคือประชาชนที่สืบเชื้อสายมาจาก 9 ชนเผ่านั้นเอง และจากสิ่งนี้จะทำให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสกับประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตได้อย่างถ่องแท้และใกล้ชิด ภายในมีกิจกรรมที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมมากมาย ได้แก่ งานปั้น, การทอผ้า, การทำเครื่องปั้นดินเผา, การทำอาหาร, งานถัก, การออกกำลังกายเฉพาะชนเผ่า, งานหัตถกรรม, การละเล่นและการเต้นรำตามรูปแบบประเพณีของแต่ละชนเผ่าพื้นเมืองนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์CHAMONIX TEPPANYAKI MICHELIN★★

พักที่

LOFT SEASIDE HOT SPRINGหรือเทียบเท่า ประเทศไต้หวัน (เมืองไทเป)ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการแช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก

วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว•ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น•ศูนย์เครื่องสำอาง•ซีเหมินติง (เช้า/กลางวัน/อิสระเย็น)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วYEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิกน้ำทะเลสีครามสวยงามแปลกตา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน

นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่นJiufen Old Streetหมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ำชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

จากนั้น

แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสำอาง

ค่ำ

เดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำ

งานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงินโดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลขและทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ

พักที่

TAIPEI GRANDEN XIMENTINGหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ประเทศไต้หวัน (ไทเป)

วันที่ 5 ผลิตภัณฑ์สร้อยGermanium•วัดหลงซาน•ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก•ร้านขนมพายสับปะรดอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น

นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อยGermanium (GE)ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ำค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา


เดินทางสู่วัดหลงซาน(Lungshan Temple)เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่ามีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738เพื่อเป็สถานที่สักการบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาว
จีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็น
วัดสไตล์ไต้หวันทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซานหรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ด้านในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก


จากนั้น

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ ตึกไทเป 101ไม่รวมค่าขึ้นตึกตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารเสี่ยวหลงเปา


นำท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรดร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ

จากนั้น

นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คอนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง


18.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

20.10 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI AIRWAYS(TG)เที่ยวบินที่TG635 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง**

23.05 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ