ทัวร์ในประเทศ

เชียงใหม่


D.CMI.UP.05

เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน

ปางช้างเชียงดาว เมืองฝาง และดอยปู่หมื่น


ขี่ช้าง ณ ปางช้างเชียงดาว เที่ยวชมตัวเมืองฝาง และหมู่บ้านมูเซอแดง บนดอยปู่หมื่น.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 0000 
วันเดินทาง
1 Mar 2018
31 Dec 2020 
D.CMI.UP.04

เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ดอยอ่างขาง เมืองฝาง และดอยปู่หมื่น


เที่ยวสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เที่ยวชมตัวเมืองฝาง และหมู่บ้านมูเซอแดง บนดอยปู่หมื่น.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 0000 
วันเดินทาง
1 Mar 2018
28 Feb 2020 
D.CMI.UP.01

เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน

ท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ 5 จังหวัด


ท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย และพิษณุโลก.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 0000 
วันเดินทาง
1 Mar 2018
31 Dec 2020