อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ  ( กรุ๊ปเหมา )

 

   สตูล

   2 วัน 1 คืน

   เรือเร็ว ( Speed Boat )

   3 มื้อ

ราคาเริ่มต้น

เริ่ม ฿ 4,600


yes อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะyes แวะชมซุ้มประตูแห่งรัก ณ เกาะไข่yes เที่ยวเกาะที่ทับถมไปด้วยหินสีดำเป็นแสนก้อน ณ เกาะหินงามyes ดำน้ำชมสวรรค์ขของท้องทะเล ณ ร่องน้ำจาบัง 


วันที่ 1 สตูล ท่าเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ
10.30 น.

คณะเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล ให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

11.00 น.

นำท่านลงเรือ Speedboat (เหมาลำ) ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน นำท่านสัมผัส เกาะตะรุเตา ชมศูนย์นิทรรศการและนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) (บุฟเฟต์) และแวะชม เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

บ่าย

นำท่าน สู่ หาดทรายขาว เกาะราวี สัมผัสหาดทรายที่ขาวสะอาดดุจแป้ง และเวิ้งอ่าวที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศท้องทะเลที่อ่าวสอง ชมปะการังและหมู่ปลาหลากกลายชนิด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม เกาะที่มีหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ยามนำทะเลซัดสาด ขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีดำเข้มสะท้อนรับกับแสงตะวันดูสวยงามมาก นำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวางปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต

17.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท ให้ทุกท่านได้พักผ่อน

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 2) และเพลิดเพลินกับบรรยากาศของเกาะหลีเป๊ะยามค่ำคืน

วันที่ 2 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา
07.00 น.

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00 น.

นำท่านจัดเก็บสัมภาระ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากบารา

10.30 น.

คณะเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา ส่งคณะขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

วันที่ 3 ราคา / ท่าน ( กรุ๊ปเหมา )

ราคานี้สำหรับกรุ๊ปเหมา 15 ท่านขึ้นไป

วารินทร์ บีช รีสอร์ท

ห้องพักเริ่มต้น Standard
เดินทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ 4,600
เดินทาง 20 ท่าน ราคาท่านละ 4,000
เดินทาง 25-30 ท่าน ราคาท่านละ 3,700
เดินทาง 35-40 ท่าน ราคาท่านละ 3,500
เดินทาง 45-50 ท่าน ราคาท่านละ 3,400 

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW

สอบถามข้อมูล